Skip to main content

Om een faillissement af te wenden, kunt u afspraken maken met uw schuldeisers om een betalingsregeling te treffen: een crediteurenakkoord.

Welke vormen zijn er?

Een crediteurenakkoord is een deal die u sluit met uw schuldeisers. Indien u met hen een lange relatie heeft en veel krediet heeft opgebouwd, is er wellicht veel mogelijk. Maar er hoeven er maar twee te zijn die uw faillissement aanvragen en u heeft een probleem. Met de WHOA heeft u de mogelijkheid een dwangakkoord af te sluiten. Daarmee krijgt u de kans om de meerderheid van uw schuldeisers afspraken te maken en de minderheid moet zich conformeren. Mits de rechter uw plan goedkeurt.

WHOA akkoord

Het gaat niet simpel om een meerderheid van stemmen. Uw crediteuren moeten worden verdeeld in klassen van type crediteur. Binnen zo’n klasse moet een meerderheid worden gevonden.

Er zijn wel meer zaken die u zorgvuldig moet regelen voor een rechter goedkeuring geeft voor een dergelijke doorstart, maar onze ervaren WHOA-experts kunnen u daarin bijstaan.

Surseanceakkoord

Tijdens een surseance van betaling kunt u ook proberen een afspraak te maken met uw schuldeisers om uw onderneming voort te kunnen zetten. Hier vindt geen klasseindeling plaats. Afspraken dienen gemaakt te worden met een meerderheid van de schuldeisers die samen om minimaal de uitstaande schuld van de onderneming vertegenwoordigen.

Probleem hierbij is dat de bank en de Belastingdienst zich niet aan de meerderheid hoeven te voegen.

Dat maakt deze insteek vaak niet succesvol.

Faillissementsakkoord

Met een faillissementsakkoord lost u (een deel van de) restschulden af bij uw crediteuren na het faillissement. Doorgaans wordt dit door een derde gefinancierd. De onderneming heeft immers niets meer. Ook hier (net als bij het surseanceakkoord) worden de bank en de Belastingdienst buiten beschouwing gelaten. Indien de rest van de schuldeisers akkoord gaan met uw voorstel en de rechter bekrachtigd dit akkoord, eindigt uw faillissement.

Conclusie

Van de verschillende crediteurenakkoorden heeft het WHOA-akkoord vaak de meeste kans van slagen, omdat het een dwangakkoord is en u slechts een deel (zij het een substantieel deel) van uw schuldeisers mee moet krijgen.

Wij kunnen u hierin bijstaan.