Skip to main content

Contract ontbinden vanwege overmacht?

De maatregelen omtrent het coronavirus zorgen voor uitzonderlijke situaties. Zo kan het voorkomen dat u voor de ingang van deze maatregelen een overeenkomst heeft gesloten en de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien nu niet meer kunt nakomen. Kunt u in dit geval een beroep doen op overmacht?

Overmacht in het Nederlandse recht

Overmacht is in het Nederlandse recht vastgelegd in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek. Wil er een geslaagd beroep op worden gedaan dan is het vereist dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, welke niet aan uw schuld te wijten is. Hiervan is sprake indien u het niet nakomen van de overeenkomst niet had kunnen voorkomen. Nakoming dient onmogelijk te zijn geworden en deze onmogelijkheid om na te komen moet nog niet bekend zijn geweest bij het aangaan van de overeenkomst. In het Nederlandse recht is er echter veel ruimte om hier nadere invulling aan te geven in de overeenkomst tussen partijen.

Coronavirus als overmacht

Om te bepalen of u zich kunt beroepen op overmacht moet u als eerst de overeenkomst zelf raadplegen. Vaak is er in een overeenkomst een overmachtsclausule opgenomen, waarin wordt bepaald in welke gevallen u een beroep kunt doen op overmacht. Vaak worden weersomstandigheden en overheidsmaatregelen aangemerkt als gevallen waarbij u zich op overmacht kunt beroepen.

Onvoorziene omstandigheden

Wanneer er een overmachtsclausule is opgenomen in de overeenkomst en u naar het Nederlandse recht geen beroep kunt doen op overmacht, kunt u zich wellicht beroepen op onvoorziene omstandigheden. Hierbij is wederom een vereiste dat de onvoorziene omstandigheden nog niet bekend waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Bij onvoorziene omstandigheden moet de instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogen worden verwacht.

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.