Skip to main content

Wat is arbitrage?

Arbitrage biedt de mogelijkheid om een geschil te beslechten zonder dat hiervoor een rechter wordt ingeschakeld. Het conflict wordt opgelost doordat arbiters (deskundigen) een beslissing nemen in de zaak.

Conflict oplossen zonder tussenkomst rechter

Voor wie een procedure bij de rechtbank wil vermijden biedt arbitrage een alternatief. Niet de rechter, maar een arbitragecommissie doet in dat geval een uitspraak over het conflict. Deze commissie bestaat uit arbiters, meestal bestaande uit deskundigen uit de branche waarin het conflict zich afspeelt. De arbitragecommissie bestaat altijd uit een oneven aantal deskundigen, welke door de partijen zelf benoemd worden. De uitspraak die deze commissie doet is altijd bindend.

Arbitrage in het bedrijfsleven

Partijen kiezen vaak voor arbitrage vanwege de snelheid, deskundigheid en vertrouwelijkheid waarmee geschillen beslecht kunnen worden. Anders dan bij zittingen bij de overheidsrechter zijn de colleges bij arbitrage namelijk niet openbaar. Vooral in het bedrijfsleven wordt daarom vaak voor arbitrage gekozen als alternatief voor een reguliere rechtszaak. Vaak spreken zakelijke relaties al van tevoren af dat zij een eventueel geschil zullen voorleggen aan een arbitragecommissie. De gekozen deskundigen zijn dan meestal afkomstig uit de desbetreffende bedrijfstak.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.