Skip to main content

Bij eenmalige transacties gaat u een overeenkomst aan. Wanneer diensten gedurende een overzichtelijke periode worden eveneens.

Maar indien u tal van jaren gebruik maakt van diensten en/of goederen van een leverancier maakt u doorgaans slechts prijsafspraken zonder een uitgebreide juridisch getoetste overeenkomst aan te gaan.

Er kunnen tal van redenen zijn niet langer deze diensten en/of goederen af te nemen. De markt is veranderd. Er is een interessante andere partij op de markt gekomen. U heeft de koers van uw bedrijf verlegd.

Kortom, u bedankt uw leverancier voor de jarenlange samenwerking en denkt uw handen vrij te hebben om nieuwe keuzes te maken.

Duurovereenkomst

Uw leverancier beroept zich echter op een duurovereenkomst. Door de jarenlange samenwerking is er, hoewel er nooit een contract is getekend, toch een overeenkomst ontstaan.

Opzegging

In principe kan zo’n overeenkomst worden opgezegd. Er kunnen echter in het kader van redelijkheid en billijkheid voorwaarden worden gesteld. Uw leverancier dient aan te tonen dat hij/zij een zwaarwegend belang heeft bij een opzegtermijn en een schadevergoeding. Dat belang kan bestaan uit investeringen die uw leverancier speciaal voor u heeft gedaan en/of is hij/zij voor een zeer groot deel van de omzet afhankelijk van u en dreigt een faillissement wanneer aan de handelsrelatie met u een einde komt.

Conclusie

Dit is de reden waarom bij inschrijvingen u aan dient te geven welk percentage de te gunnen omzet van uw totale omzet zal bedragen. Een afhankelijkheidsrelatie wordt op deze wijze voorkomen en daarmee een eventuele vordering bij beëindiging van de relatie.

Wordt u geconfronteerd met een dergelijke vordering?

Wij staan u graag bij.