Skip to main content

Het arbeidsrecht is altijd in beweging en in het navolgende zetten wij voor de u de belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari 2023 op een rijtje.

Wat is er nieuw?

Het wettelijk minimumloon is met 10% verhoogd naar € 1.934,40 per maand bij een volledige werkweek.

De onbelaste thuiswerkvergoeding is gestegen naar € 2,15 per dag.

De maximaal onbelaste reiskostenvergoeding is nu € 0,21 per kilometer.

De maximale transitievergoeding is gestegen naar € 89.000m- bruto.

De AOW-leeftijd is gestegen naar 66 jaar en 10 maanden.

De vrije ruimte (ook wel WKR genoemd) is gestegen naar 3% tot een loonsom van € 400.000,-.

Wat zit er nog in de pijplijn?

Later dit jaar (2023) zal de Wet flexibel werken (Wfw) worden aangepast. Werknemers krijgen dan de mogelijkheid structureel vaker thuis of vice versa te mogen aanvragen bij de werkgever. Die aanvraag zal slechts stevig onderbouwd mogen worden afgewezen. Overigens is dit alleen voor bedrijven met meer dan 10 werknemers.

Het moment dat een werknemer twee jaar in de ziektewet heeft gezeten, is altijd spannend voor de werkgever. U heeft weliswaar alles gedaan wat de Wet Poortwachter voorschrijft en oordelen en adviezen van uw bedrijfsarts overgenomen, maar ziet de keuringsarts van het UWV het ook zo? Bij een ander oordeel krijgt u wellicht een verlenging van de loondoorbetalingsplicht. De verwachting is dat later dit jaar besloten zal worden het oordeel van uw bedrijfsarts leidend te laten zijn. Dat zal heel wat stress voorkomen.

Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is het rapporteren door het bedrijfsleven van de C02-uitstoot van de zakelijke reizen het woonwerk-verkeer van uw medewerkers aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In welke vorm en vanaf welk moment is nog niet duidelijk.

Conclusie

De verplichte wijzigingen heeft waarschijnlijk al doorgevoerd in uw administratie en gecommuniceerd met uw medewerkers. Mocht dat niet het geval zijn, is het zaak dat zo snel mogelijk alsnog te doen.

Bereid u vast voor op hetgeen er in de pijplijn zit. Dat scheelt straks veel stress.

In het geval u een klankbord nodig heeft op (onderdelen van) het bovenstaande, staan wij u graag bij.