Skip to main content

Arbeidsconflict

Tijdens dagelijkse werkzaamheden is het mogelijk dat er een arbeidsconflict met uw werknemer ontstaat. Is in gesprek gaan een optie? Wat kunt u doen als dit niet meer mogelijk is? In dit artikel wordt er meer vertelt over de mogelijkheden die er zijn voor u als werkgever.

Ziekmelding

Als gevolg van het arbeidsconflict is het mogelijk dat de werknemer zich ziek meldt. Normaal gesproken geldt de regel ‘’geen arbeid, geen loon’’. In dit geval geldt deze regel niet. De werknemer heeft wel de bewijslast en moet dus bewijzen dat hij niet door eigen toedoen thuis zit. Daarnaast moet de werknemer medewerking verlenen om het arbeidsconflict op te lossen.

Bedrijfsarts

De werknemer moet zich melden bij een bedrijfsarts, wanneer hij meer dan twee weken ziek is. Indien uw bedrijf geen bedrijfsarts heeft, moet u een bedrijfsarts aanstellen. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of de werknemer daadwerkelijk ziek is.

De bedrijfsarts kan constateren dat de klachten voorvloeien uit het arbeidsconflict. Op grond van de ‘STECR Werkwijzer arbeidsconflicten’ schrijft de bedrijfsarts een interventieperiode voor. Tijdens de interventieperiode hoeft de werknemer niet te werken, maar wordt hij wel doorbetaald. Het gaat om een periode van twee weken en in deze periode kunnen de partijen proberen tot een oplossing te komen.

Mediaton

Een manier om samen tot een oplossing te komen, is mediaton. Tijdens de mediaton gaan de twee partijen samen met een mediator rond de tafel zitten. De mediator is een onafhankelijke partij die geen oplossingen aandraagt. Oplossingen moeten namelijk vanuit de partijen zelf komen. De mediator leidt echter het gesprek en zorgt ervoor dat de belangen van partijen bekend worden.

Deskundige inschakelen

Er kan ook een deskundigenoordeel van het UWV worden gevraagd. De arbeidsdeskundige kan bepalen dat de werknemer psychisch ziek is geworden van het arbeidsconflict. Ook kan de deskundige een oordeel geven over de re-integratie. Dit betekent wel dat het loon nog steeds door betaald moet worden.

Rechter

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan alleen door de rechter worden toegezegd. Voor zieke werknemers geldt een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst. De rechter kan, ondanks het opzegverbod, alsnog bepalen dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst in het belang is van de werknemer.

Stappenplan

Een arbeidsconflict is voor beide partijen vervelend. Belangrijk is dat een arbeidsconflict niet escaleert en er contact blijft tussen werkgever en werknemer. Om te zorgen dat een arbeidsconflict zo snel mogelijk wordt opgelost, is het verstandig op de volgende stappen te door lopen.

  1. Toon begrip.

Een arbeidsconflict is nooit prettig en dit moet vanuit beide kanten erkend worden. Een conflict is niet eenzijdig. Beide partijen dragen hieraan bij.

  1. Neem uw tijd.

In sommige situaties is het voor u als werkgever niet duidelijk of de klachten wel degelijk door het arbeidsconflict zijn ontstaan. U kunt er dan voor kiezen om, indien u hier niet over beschikt, een bedrijfsarts in te schakelen. Hij kan dan bepalen of er sprake is van ziekte door het conflict. De bedrijfsarts kan een interventieperiode voorschrijven, zodat partijen twee weken de tijd hebben om na te denken.

  1. Ga in gesprek.

In de interventieperiode is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Door met elkaar in gesprek te gaan, komen de wensen van beide partijen boven tafel. Samen kan er gekeken worden naar mogelijke oplossingen om deze wensen te vervullen. Mocht u liever een onafhankelijke derde inschakelen, dan is mediaton een mogelijkheid.

  1. Schakel een deskundige in.

Een deskundige van het UWV kan het beste bepalen of de werknemer ziek is geworden door het arbeidsconflict.

  1. Stap naar de rechter.

Na het doorlopen van bovenstaande stappen, blijft er nog een oplossing over: naar de rechter gaan. Deze stap is de meest vergaande mogelijkheid. Indien dit niet voorkomen kan worden, staat deze optie natuurlijk wel voor u open.

Bij verdere vragen over een arbeidsconflict, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.