Skip to main content

De AVA vergadert op instigatie van het bestuur van de onderneming. Uiteraard neemt de aandeelhouder deel aan de vergadering, maar wat als hij/zij een onderwerp op de agenda wilt plaatsen?

Agenderen

Heeft u tenminste 3% van de aandelen in een NV of 1% van de aandelen in een BV? Dan kunt u het bestuur van de onderneming verzoeken een onderwerp op de agenda van de AVA te plaatsen.

Dat verzoek dient uiterlijk op de zestigste dag voorafgaand aan de AVA van de NV en uiterlijk op de dertigste dag voorafgaand aan de AVA van de BV door de onderneming te zijn ontvangen.

Onderwerp

U kunt een onderwerp agenderen waarover gestemd dient te worden of waarover u een discussie wilt. Dat dient bij het verzoek tot agenderen duidelijk te zijn.

Worden alle verzoeken gehonoreerd?

Het onderscheid tussen stemming of discussie luistert nauw. Indien u een onderwerp te stemming wilt agenderen en dat onderwerp raakt de bevoegdheden van het bestuur, kan het bestuur uw verzoek afwijzen als het van mening is dat de AVA daar niet over gaat.

Dat ligt natuurlijk minder gevoelig bij een onderwerp waarover u een discussie wilt voeren.

Conclusie

Er zijn nogal wat regels waaraan een aandeelhouder zich moet houden en het heeft doorgaans geen zin om een uitspraak van een rechter te vragen. Deze regels zijn vrij nauwkeurig omschreven.

Natuurlijk kunnen wij u desgewenst bijstaan in het agenderen en u adviseren in dit soort kwesties.