Skip to main content

Ziekte en vakantie

U bent een zieke werknemer en wilt graag op vakantie. Kan dit zomaar? Moet u handelingen verrichten? In dit artikel gaan we in op de regels die hieraan verbonden zijn.

Meldingsplicht

Voor een zieke werknemer geldt de normale wijze van vakantie indienen. U meldt aan uw werkgever wanneer u op vakantie gaat en voor hoe lang.

In sommige cao’s en arbeidsovereenkomsten staan bepalingen opgenomen over het afschrijven van vakantiedagen. Is dit bij u niet het geval, dan moet u instemmen met het afschrijven van uw vakantiedagen. Uw werkgever kan niet ongevraagd vakantiedagen afschrijven. Tijdens ziekte wordt het loon doorbetaald op grond van artikel 7:639 Burgerlijk Wetboek. Daarnaast bent u in uw vakantie vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Vakantiedagen

Er bestaan twee soorten vakantiedagen: wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen staan in artikel 7:634 Burgerlijk Wetboek. Een werknemer die 40 uur in de week werkt, heeft recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. De wettelijke vakantiedagen verlopen 6 maanden na het peiljaar. Dus stel dat u dit jaar nog 15 vakantiedagen heeft, dan zijn deze nog geldig tot juli volgend jaar. U bouwt tijdens de ziekte vakantiedagen op. Dit betreft alleen wettelijke vakantiedagen.

In veel arbeidsovereenkomsten zijn meer dan 20 vakantiedagen opgenomen. Dit zijn dan bovenwettelijke vakantiedagen. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn 5 jaar geldig. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen ook nog op verzoek worden uitbetaald.

Redenen tot weigering

Ten eerste kan uw werkgever de aanvraag van uw vakantie weigeren, indien er van bedrijfsmatige redenen sprake zijn. Dit moeten wel zwaarwegende redenen zijn en dit zal bij een zieke werknemer niet snel het geval zijn.

Ten tweede kan de vakantie het herstel en de re-integratie belemmeren. In dit geval kan een bedrijfsarts het advies geven om de aanvraag te weigeren.

Ten slotte kan een lopend re-integratie project een weigeringsgrond zijn. Denk hierbij aan een belangrijke afspraak die ingepland staat tijdens de vakantieperiode.

Heeft u verdere vragen over ziek zijn en vakantie opnemen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.