Skip to main content

In juni 2023 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat het concurrentiebeding beperkt zal gaan worden.

De minister is van mening dat het beding te vaak wordt ingezet. Het staat vaak standaard in de arbeidsovereenkomst en in veel gevallen hebben de medewerkers geen toegang tot bedrijfsgevoelige informatie.

Het zou dan ook gebruikt worden om schaars personeel vast te houden.

Wat gaat er veranderen?

Het concurrentiebeding wordt beperkt in duur.

Het geografisch bereik moet worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd.

Het zwaarwichtig bedrijfsbelang moet worden gemotiveerd.

Als een beroep gedaan gaat worden op het beding zal werkgever een vergoeding moeten betalen gebaseerd op het laatst verdiende loon.

Het belang van de werknemer is duidelijk. Het wordt voor hem/haar gemakkelijker om over te stappen zonder gebonden te zijn aan een concurrentiebeding. De sociale mobiliteit neemt en dat is precies de bedoeling.

Conclusie

Waar het concurrentiebeding vaak als een standaard clausule wordt opgenomen, zal dat in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Het is nog niet bekend wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd, maar het is verstandig hier alvast over na te denken.

Wij kunnen u hierin bijstaan.