Skip to main content

Om tal van redenen kan een aandeelhouder van zijn aandelen in een onderneming af willen. Hij/zij heeft tal van andere activiteiten en wil zich daar op focussen. Er kan verschil van inzicht zijn ontstaan over het beleid en de investeringen die daarbij horen. Wellicht is er onenigheid over uitbetaling dividend.

In ieder geval wil iemand geen aandeelhouder meer zijn.

Hoe te werk bij minnelijke schikking?

Meestal is in de statuten opgenomen dat een uittredende aandeelhouder zijn/haar aandelen eerst aan de mede aandeelhouders aan moet bieden. Niet altijd staat daarin hoe de waarde van de aandelen bepaald moet worden en dan beginnen de problemen.

Dan ligt het voor de hand een keuze te maken voor een accountant (wellicht de accountant van de vennootschap als die een neutrale rol heeft in de onenigheid), die de waarde van de aandelen kan bepalen.

Vervolgens kan er een verschil van inzicht optreden over de goodwill. De vertrekkende aandeelhouder zal die hoog waarderen, maar de anderen zullen stellen dat de goodwill met de vertrekkende aandeelhouder ook ‘pand verlaat.’

Kortom, er zijn nogal wat klemmen en voetangels in zo’n traject, waar men in principe nog zonder tussenkomst van een rechter eruit probeert te komen.

Hoe te werk bij tussenkomst rechter?

De wet bepaalt dat indien een aandeelhouder in zijn rechten en belangen geschaad wordt door handelingen van medeaandeelhouders een vordering tot uittreding in kan stellen. Die vordering kan pas worden ingesteld als de gedaagde aandeelhouder niet bereid is gebleken vrijwillig de aandelen over te nemen.

Een verstoorde verhouding is onvoldoende als grond voor de vordering. Het moet gaan om gedragingen.

De rechter zal bij toewijzing van de vordering een deskundige aanwijzen die de waarde van de aandelen gaat bepalen. Tevens kan de rechter (indien daar aanleiding toe is) een billijke vergoeding toewijzen.

Conclusie

Het is altijd aanbevelingswaardig een geschil in de minne te schikken. Dat is goedkoper en hoeft over het algemeen de relatie niet duurzaam te schaden. Maar dan moet het goed geregeld in de statuten. Die statuten worden opgesteld als er nog geen problemen zijn en dan stappen mensen vaak lichtvaardig over mogelijke problemen in de toekomst heen. Niet verstandig en laat u dus in die fase door een ervaren advocaat bijstaan.

Mocht u toch in de situatie terecht komen dat de statuten niet voorzien in een procedure uittreding aandeelhouder en het komt toch aan op een gerechtelijke procedure is er ook alle aanleiding om u bij te laten staan door een ervaren advocaat.