Skip to main content

Het UBO register is het register van het handelsregister van de Kamer van Koophandel waarin de UBO’s (de uiteindelijk belanghebbenden van een onderneming) zijn geregistreerd.

Vanaf september 2020 is deze registratie verplicht. In het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT) werd deze maatregel genomen om transparantie van ondernemingen te vergroten.

Toegang tot het register

Gedeponeerde data bij de Kamer van Koophandel zijn in principe openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Veel ondernemers vonden een dergelijke openheid niet prettig. Iedereen kreeg immers zo inzage in de naam, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economisch belang.

Vanuit het oogpunt van privacy en veiligheid werd dit niet wenselijk geacht.

Bezwaar

Onlangs heer een Luxemburgse ondernemer bij de rechter bezwaar aangetekend tegen deze totale transparantie en kreeg gelijk. Het feit dat iedereen inzage zou kunnen krijgen in de materiële en financiële situatie van de belanghebbende van de onderneming gaat te ver. De beoogde transparantie om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan staat niet in verhouding tot het recht op privacy: een grondrecht.

Conclusie

Bovenstaande uitspraak is van recente datum en heeft nog geen navolging gekregen in Nederland, maar biedt wel de mogelijkheid ook in ons land een beperking van de toegankelijkheid van het UBO-register via de Nederlandse rechter af te dwingen.