Skip to main content

Uw onderneming kan op initiatief van de Kamer van Koophandel uitgeschreven worden uit het handelsregister. Dat mag de KvK doen als de onderneming niet actief is. Er is bijvoorbeeld geen vennootschapsbelasting betaald. Of er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Bestuurder(s) zijn niet bekend en/of niet bereikbaar. Vaak is het een combinatie van deze redenen dat een KvK doet besluiten uw onderneming uit te schrijven.

U heeft dan feitelijk geen onderneming meer.

Toch kunnen er goede redenen zijn voor bovengenoemde inactiviteit en wilt u de uitschrijving ongedaan maken.

Hoe te handelen?

De onderneming is door de uitschrijving in liquidatie. Het vermogen wordt in zo’n geval vereffend, maar door de inactiviteit kunnen (ex-)bestuurders niet als vereffenaar worden aangesteld. De Kamer van Koophandel stelt daarop zichzelf aan als vereffenaar.

Echter, gezien de inactiviteit zal er niets te vereffenen zijn en doorgaans geeft de Kamer van Koophandel dan gebrek aan baten op als reden voor uitschrijving.

En daar zit de uitweg voor deze vervelende situatie. Als u kunt aantonen dat de vennootschap wel degelijk over baten beschikt en u kunt de Kamer van Koophandel daarvan overtuigen, wordt de uitschrijving ongedaan gemaakt.

Conclusie

Er kunnen redenen zijn voor inactiviteit over een bepaalde periode, maar uitschrijving uit het handelsregister wilt u voorkomen. Als het dan toch gebeurt, is er zoals beschreven een manier om de uitschrijving terug te draaien.

U kunt dat zelf, maar indien gewenst staan wij u graag bij.