Skip to main content

Hoe pijnlijk ook, er kunnen redenen zijn om een statutair directeur te ontslaan. Dat dient zeer zorgvuldig te gebeuren om juridische problemen te voorkomen. De directeur heeft een contractuele relatie middels zijn management-overeenkomst. Daarnaast heeft hij/zij een vennootrechtelijke relatie met de vennootschap door de benoeming tot directeur.

Het orgaan dat deze persoon benoemd heeft tot directeur, is tevens gerechtigd hem/haar te ontslaan.

Waar dient rekening mee gehouden te worden?

Is er een rechtsgeldig benoemingsbesluit? Die ontbreekt nogal eens en dan heeft de directeur dezelfde rechtsbescherming als een werknemer.

Ook een statutair directeur geniet ontslagbescherming na een ziekmelding. Aanzegging dient dus goed getimed te worden.

Beëindiging van een statutair directeurschap is niet automatisch beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is afhankelijk van hetgeen in die overeenkomst is opgenomen.

De vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke positie lopen niet altijd parallel.

Check ter wille van zorgvuldigheid vooraf wie wanneer welke stappen mogen zetten.

Zeker in het geval van een concern met binnen- en buitenlandse vennootschappen luistert dit zeer nauw.

Aantoonbaar dient er ‘hoor en wederhoor’ te zijn geweest om het ontslag rechtsgeldig te laten zijn. Geen wederhoor voor de bühne.

In het geval van een BV en NV dienen directeuren en commissarissen uitgenodigd te worden om een raadgevende stem uit te brengen.

Verlies van vertrouwen is geen reden tot ontslag. De redenen zullen zorgvuldig onderbouwd dienen te zijn.

Conclusie

De rechtsbescherming van een statutair directeur is aanmerkelijk groter dan die van een modale werknemer.

Inhoudelijk en procedureel zijn er veel haken en ogen en als het niet zorgvuldig geschiedt, kan het ontslag succesvol aangevochten worden.

Wij kunnen u bijstaan in zowel het achteraf toetsen van de procedure als de voorbereiding van de procedure.