Skip to main content

Als er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het beleid van een onderneming kan de Ondernemingskamer opdracht geven voor onderzoek: een enquête.

Daarnaast is de Ondernemingskamer bevoegd onmiddellijke voorzieningen te treffen.

Welke onmiddellijke voorzieningen?

  • Schorsing van een of meerdere bestuurders;
  • Schorsing van een of meerdere commissarissen;
  • Overdracht van aandelen, waardoor aandeelhouders geen stemrecht meer hebben;
  • Benoeming van een of meerdere bestuurders;
  • Benoeming van een of meerdere commissarissen;
  • Verbod om besluiten te nemen of besluiten uit te voeren.

Het is uiteraard afhankelijk van de problematiek van de onderneming welke voorzieningen worden getroffen. De Ondernemingskamer houdt slechts het belang en eventueel voortbestaan van de onderneming voor ogen.

De verzoekende partij vraagt in de regel om voorzieningen, maar de Ondernemingskamer kan daar van afwijken en/of voorzieningen toevoegen.

Conclusie

Zodra u een probleem binnen uw onderneming voorlegt aan de Ondernemingskamer en naast een enquête ook om onmiddellijke voorzieningen vraagt, heeft deze rechtbank ruime bevoegdheden om drastische maatregelen te nemen.

Bereidt uw zaak dus goed voor en laat u bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat.