Skip to main content

Indien een belanghebbende bij een vennootschap het vermoeden heeft dat het beleid niet juist is, heeft hij/zij het recht op enquête. Zo’n verzoek dient ingediend te worden bij de Ondernemingskamer en bij toewijzing zal een deskundige door de rechter aangewezen onderzoek verrichten naar het beleid.

Misbruik

Dat recht kan echter ook misbruikt worden. Als er om welke reden dan ook onenigheid is over beleidszaken kunnen partijen het recht op enquête inzetten om druk uit te oefenen in de onderhandelingen.

De Ondernemingskamer eist bij de aanvraag echter een stevige onderbouwing van het verzoek. De aanvrager zal met bewijsstukken moeten komen en simpelweg een vermoeden van onjuist beleid is niet afdoende. Dan zal de aanvraag worden afgewezen en de aanvrager worden veroordeeld in de proceskosten.

Conclusie

Aanvragen bij de rechtbank (de Ondernemingskamer) die bij uitstek geschikt is om geschillen in het bedrijfsleven te beslechten, eisen een gedegen voorbereiding. De bevoegdheden van deze rechtbank gaan ver en dus de drempel om deze rechters een oordeel te laten vellen, is hoog.

Ga dus niet lichtvaardig een procedure starten bij deze rechtbank, maar laat u vanaf het begin bijstaan door een ervaren advocaat.

Beter nog is het voorkomen van een dergelijke procedure door geschillen buitengerechtelijk op te lossen. Ook daarin kunnen wij u bijstaan.