Skip to main content

Fusie: de verschillende vormen

Wanneer u een eigen vennootschap hebt, kan het zijn dat u eens toe bent aan iets anders. U wilt bijvoorbeeld uw marktaandeel vergroten in een ander deel van het land. Ook kan het zijn dat een andere vennootschap meer specifieke kennis heeft op een bepaald gebied dan uw eigen vennootschap. Verder kan het ook om een financiële kwestie gaan, namelijk kosten besparen. Er zijn nog velen anderen gevallen waarin men de vennootschap zou willen samenvoegen met een ander. Het samenvoegen van vennootschappen wordt een fusie genoemd. In dit artikel leest u over de verschillende soorten fusies.

Definitie

Een fusie houdt in dat vennootschappen zich samenvoegen tot één vennootschap. Dit is echter geen overname. Bij een overname is er namelijk geen sprake van het samensmelten van vennootschappen, maar van het overnemen van een andere vennootschap. Het begrip fusie is regelt in artikel 2:309 BW. Dit artikel definieert fusie als volgt:

Fusie is de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt.

Fusie kent meerdere soorten. Deze soorten zullen hieronder genoemd worden.

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden de bedrijfsmiddelen activa en passiva van de ene vennootschap opgekocht door de andere vennootschap. De activa en passiva worden hierbij afzonderlijk overgedragen. De ene vennootschap geeft bijvoorbeeld passiva aan de ander in ruil voor activa. Ze vullen elkaar aan middels de bedrijfsmiddelen. Beiden vennootschappen blijven bij de fusie bestaan. Deze vorm van fusie is niet in de wet geregeld. In het navolgende zal worden ingegaan op de aandelenfusie.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden de aandelen of een deel daarvan, overgedragen naar een andere vennootschap. De vennootschap met de meerderheid van de aandelen heeft de controle in handen. Beiden vennootschappen blijven bij de fusie bestaan. Toch wordt het in de volksmond meestal een ‘overname’ genoemd. Deze vorm van fusie is ook niet in de wet geregeld. Hieronder zal worden ingegaan op de juridische fusie.

Juridische fusie

Deze vorm van fusie is in het hiervoor genoemde artikel 2:309 BW geregeld. Bij deze vorm gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt juridisch gezien in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. De juridische fusie kent twee soorten:

  • De bestaande vennootschap verkrijgt vermogen van de (verdwijnende) vennootschap;
  • De nieuwe vennootschap verkrijgt vermogen van de (verdwijnende) vennootschappen.

Een kenmerk van de juridische fusie is dat er sprake is van verkrijgende en verdwijnende rechtspersonen.

Uit het hierboven genoemde blijkt dat het begrip fusie meerdere vormen kent. Er moet voorop gesteld worden dat fusie niet hetzelfde is als overname. Bij een overname wordt er namelijk een ander vennootschap overgenomen. Bij fusie worden er echter twee vennootschappen samengevoegd tot één. In de praktijk wordt er gesproken van een bedrijfsfusie en aandelenfusie. Deze eerste vorm van fusie houdt in dat de bedrijfsmiddelen activa en passiva van de ene vennootschap opgekocht worden door de andere vennootschap. Aandelenfusie houdt in dat de aandelen, of een deel daarvan, worden overgedragen naar een andere vennootschap. Tot slot is de juridische fusie in de wet geregeld. Hier gaat het om het verkrijgen van vermogen door de bestaande vennootschap van de verdwijnende vennootschap. Ook kan het gaan om het verkrijgen van vermogen door de nieuwe vennootschap van de verdwijnende vennootschappen.

Heeft u verdere vragen omtrent het fuseren van uw vennootschap? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.