Skip to main content

Een curator kan bij de beoordeling van uw faillissement van oordeel zijn dat u de ene crediteur bevoordeelt boven de andere. Dan kan er sprake zijn van faillissementspauliana en de curator kan u dan als bestuurder aansprakelijk stellen.

Evenredigheid van betalen

Er staat niet in de wet dat u alle crediteuren evenredig moet betalen. Het staat u in principe vrij daar selectief in te zijn.

Dat is pas het geval bij een (dreigend) faillissement. Dan is er sprake van gelijkheid van schuldeisers.

Waar kijkt een curator naar?

De curator doet onderzoek naar de vraag of sommige crediteuren door u benadeeld zijn.  Heeft u bedrijven waar u een geode relatie mee heeft wel betaald en anderen niet? Dan kan de curator die betalingen ongedaan maken. Het betrokken bedrijf zal het geld terug moeten storten aan de curator.

Kan dit bij elke betaling gebeuren?

Nee, het gaat alleen om onverplichte rechtshandelingen, zoals een factuur die nog niet direct opeisbaar is. Zo’n betaling kan niet door de curator worden terug gedraaid, mits:

  • Mits de ontvanger van de betaling niet wist dat er een faillissement was aangevraagd;
  • Mits er geen overleg tussen u en de ontvanger heeft plaats gevonden om de ontvanger te bevoordelen.

Conclusie

Zodra uw onderneming in zwaar weer verkeerd en er een faillissement dreigt, moet u oppassen met het betalen van uw crediteuren.

Als daar iets misgaat of er is een zweem van bevoordeling kan de curator u als bestuurder aansprakelijk stellen en dat wilt u voorkomen.

Wij kunnen u daarbij bijstaan.