Skip to main content

Banken hebben een zorgplicht. Toegang tot het bancaire betalingssysteem is immers van levensbelang voor een onderneming.

Die zorgplicht kent echter grenzen. Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WwfT) is de bank door de Nederlandse Bank verplicht gesteld uitgebreid onderzoek te doen naar de herkomst van uw startkapitaal en naar ongebruikelijke betalingen via uw rekening. Dat is in het verleden te weinig gebeurt en de banken hebben flinke boetes moeten betalen.

Alleen vorig jaar zijn er al 30.000 mensen aangenomen door de banken om toezicht te houden en de kennis van hun klanten (Know Your Customer) up to date te houden.

Als de bank constateert dat zij onvoldoende informatie heeft, moet zij de relatie opzeggen. Er hoeft geen bewijs te zijn van malversaties. Gebrek aan informatie is voldoende.

Wat te doen?

Het besluit om de bankrelatie op te zeggen met u kan bij de rechter worden aangevochten. Doorgaans start u een kort geding procedure om het besluit te laten schorsen om vervolgens bij de voorzieningenrechter uw zaak te bepleiten.

Van belang is dan dat u een administratie kunt overleggen die deugdelijk is en waarbij alle financieringsstromen aantoonbaar bonafide blijken. De bewijslast ligt bij u. Alleen als u een rechter op dit vlak kunt overtuigen, zal hij/zij het besluit van de bank vernietigen en kunt u de bankrelatie voortzetten.

Conclusie

Banken staan onder zware druk (al zijn er berichten dat die druk af gaat nemen) om informatie over uw bedrijf en de financieringsstromen te verzamelen. Het is dus verstandig om te investeren in uw relatie met de bank en transparant te zijn over alles wat de bank wil weten. Wij kunnen uw bijstaan in de gesprekken met de bank als die een KYC-onderzoek is gestart.

Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan als u via de rechter opzegging van de bankrelatie ongedaan wilt maken.