Skip to main content

Bij wat kleinere bedrijven zie je vaak een leiding met verschillende petten op: aandeelhouder, bestuurder en werknemer. Dat kan een start-up zijn, waarbij enkele mensen investeren in een nieuwe onderneming, die onderneming leiden als bestuurder en zelf het werk doen, zolang ze nog geen andere werknemers kunnen betalen.

Mogelijke oorzaken van een conflict

In het begin zal er weinig tijd zijn voor wrijving, maar die kan wel ontstaan als:

  • Er verschil van mening ontstaat over de koers van het bedrijf;
  • Karakters in de praktijk van alledag blijken te botsen;
  • De een veel succesvoller is dan de ander;
  • Een van de partners structureel meer geld uitgeeft dan de ander;
  • Er sprake is van laakbaar gedrag als onterecht declaraties, een geheime relatie op de werkvloer, etc.;
  • Er geen overeenstemming is over het uitkeren van dividend.

Gevolgen

In veel gevallen is men met een goede relatie of zelfs vriendschap begonnen en is er slechts een managementovereenkomst opgesteld, omdat “dat voor de fiscus handig is”. Een aandeelhoudersovereenkomst dacht men niet nodig te hebben.

Juist in een aandeelhoudersovereenkomst wordt vastgelegd hoe in dit soort situaties te handelen. Als die ontbreekt en men komt er in de minne niet uit, resteert niets anders dan voor een rechter de zaak te bepleiten.

Oplossingen

In het geval er wel een aandeelhoudersovereenkomst is afgesloten, is doorgaans bepaald dat een aandeelhouder met een meerderheid (vaak 2/3) kan worden ontslagen en hij/zij zijn/haar aandelen aan de overige aandeelhouders te koop moet aanbieden.

Van belang is dan wel dat in de overeenkomst bepaald is hoe de aandelen worden gewaardeerd. Anders wordt het conflict alleen maar groter.

Indien de overige aandeelhouders niet bereid blijken de aandelen voor de vastgestelde prijs over te nemen, staat de betreffende aandeelhouder vrij die op de markt aan te bieden, mits (en ook dat moet zijn vastgelegd) de concurrentie die niet over mag nemen.

 

Een goed doordachte aandeelhoudersovereenkomst is dus een investering in een zo mogelijk conflict-arme toekomst.

Indien u bij de start van de onderneming of later (als er nog geen conflicten zijn) hierover advies nodig heeft, staan wij u graag bij.

Ook in het geval er al een conflict gerezen is, maar er helaas geen goede afspraken zijn gemaakt, helpen wij u graag.