COVID-19, thuiswerken en de zorgplicht

Volgens de wet moet een werkgever in zijn arbobeleid ook thuiswerkplaatsen opnemen. Dat wil zeggen dat een werkgever ook ten aanzien van de thuiswerkplek de arbeidsomstandigheden moet nagaan (Arbowet). Deze wet is echter opgesteld met het oog op de situatie waarin de werkgever van de werknemer vraagt om regelmatig thuis te werken. Door het coronavirus zitten we nu echter in een bijzondere situatie: vele werknemers werken gedwongen thuis, zonder dat is expliciet de wens van de werkgever of werknemer is. Welke gevolgen heeft dit en hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever bij thuiswerken?

Zorgplicht werkgever

Ook in deze bijzondere situatie stopt de verantwoordelijkheid van de werkgever uiteraard niet bij de ingang van het kantoor. De werkgever heeft namelijk een ruime zorgplicht: hij moet de veiligheid en gezondheid van de werknemers beschermen en alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden geen schade lijdt door beroepsziekten of bedrijfsongevallen.

Uiteraard kun je niet verwachten dat iedere werkgever tijdens deze crisis opeens alle werknemers per direct van de juiste spullen voorziet. Wel dien je als werkgever de situatie te monitoren en signalen van een ongezonde of onveilige werk te bespreken en ongedaan te maken. Daarnaast is het handig om werknemers van informatie te voorzien omtrent het instellen van een goede werkplek en een goed werkritme. Het is slim om deze instructies en de daarover gemaakte afspraken zoveel mogelijk vast te leggen.

Thuiswerkovereenkomst

De huidige crisis is vanwege COVID-19 is, althans zo hopen we, van tijdelijke aard. Niet ondenkbaar is het echter dat thuiswerken ook na het opheffen van de maatregelen een meer blijvend karakter zal krijgen binnen organisaties. Bij structureel thuiswerken, ook als dit slechts enkele dagen per maand zal zijn, is het zeer aan te bevelen om een thuiswerkovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst regel je de controle van de werkplek in het kader van de Arbowet. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de werknemer halfjaarlijks meewerkt aan een check van de werkplek, eventueel op afstand. Zo kun je als werkgever monitoren of de werkplek Arbotechnisch in orde is en blijft en kunnen er, indien nodig, spullen worden aangeschaft of een werkplekexpert worden ingeschakeld.

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht. Ook heeft hij een bijzondere expertise in investeringsarbitrage.

Danish

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

Een jurist arbeidsrecht nodig? Ons advocatenkantoor in Rotterdam staat u bij. Vrijblijvend uw zaak voorleggen?