Skip to main content

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van kracht. Wat houdt die in?

Wat zijn de bepalingen?

Vanaf bovengenoemde datum gelden er aanvullende regels voor de verhuur van woonruimte en verblijfsruimte voor arbeidsmigranten. De regels gaan over het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, voorkomen van te hoge waarborgsommen, onredelijke servicekosten, het schriftelijkheidsvereiste en de plicht de huurder te informeren.

De verhuurder is door deze wet verplicht de huurder te wijzen op de mogelijkheid naar de Huurcommissie of naar de rechter te gaan.

Tevens is verboden voor huurbemiddelaars dubbele commissie te ontvangen.

Wie handhaaft dit?

Het is de gemeente die toetst en zelfs boetes kan opleggen tot een maximum van € 90.000,-. Dat is nieuw, maar de gemeente krijgt zelfs nog meer bevoegdheden.

Zo mag een gemeente als men vindt dat in bepaalde kwetsbare wijken verhuurders misbruik maken van de huurder een verhuurvergunning verplicht stellen. Hierdoor kan de gemeente eisen stellen ten aanzien van de hoogte van de huur en de mate van onderhoud.

Indien er in de visie van de gemeente sprake is van ernstig verzuim, kan de gemeente het beheer van een pand overnemen, de huur vaststellen, een bemiddelingsfee vaststellen en die verrekenen.

De gemeente krijgt dus een breed instrumentarium om misbruik tegen te gaan.

Tevens is de gemeente verplicht een meldpunt te openen, waar men anoniem kan klagen over ongewenst verhuurgedrag.

Conclusie

De lokale overheid krijgt dus de mogelijkheid hard in te grijpen in de overeenkomsten tussen verhuurder en huurder.

Alle reden om zo’n overeenkomst zeer zorgvuldig op te stellen. Wij staan u graag daarin bij.