Skip to main content

INSOLVENTIERECHT: hulp bij financiële problemen

Wanneer uw onderneming in financiële problemen dreigt te raken, of u op het punt van een faillissement staat, krijgt u te maken met juridische maatregelen.

Dit valt onder het insolventierecht.

In dit blog leggen we u uit wat dit betekent en wat u kunt doen om de schade van deze maatregelen zo veel mogelijk te beperken.

Wat is insolventierecht

Insolventierecht omvat alle juridische aspecten van personen en ondernemingen in financiële problemen.

Een bedrijf dat in zwaar weer dreigt te raken of al in zwaar weer is, krijgt te maken met tal van juridische voetangels en klemmen. Veel tegenstrijdige belangen vechten met elkaar om voorrang:

 • Wat hoort tot de boedel?
 • Wat komt ten goede aan de bank of de fiscus?
 • Wanneer zijn de bestuurders aansprakelijk en loopt hun privé vermogen risico?
 • Tot welk moment moeten werknemers doorbetaald worden?
 • Hoe is de schuldenlast te saneren?
 • Kan een WHOA uitkomst bieden?
 • Wanneer komt de curator of bewindvoerder in beeld en wat zijn dan nog de rechten van de ondernemer?
 • Wat zijn de regels voor het leggen van een beslag?
 • Wat gebeurt er bij een uitgesproken faillissement?
 • Hoe is de schuldenregeling vastgelegd?

Dat zijn vraagstukken die vallen onder het insolventierecht.

Concreet:

 • Sanering van schulden van natuurlijke personen;
 • Surseance van betaling voor een bedrijf;
 • Faillissement van een bedrijf.

Sanering van schulden

Een particulier kan in de financiële problemen komen. Afbetaling van zijn/haar schulden is mogelijk middels een loonbeslag. Sanering is mogelijk middels de schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Surseance van betaling

Indien u tijdelijke financiële problemen ondervindt kunt u surseance (uitstel) van betaling aanvragen om een faillissement te voorkomen. Uw advocaat dient hiervoor een verzoekschrift in bij de rechtbank. Als dit verzoekschrift compleet is en aan alle vereisten voldoet, verleent de rechter (zonder een zitting) vrij snel een voorlopige toestemming en stelt vervolgens een bewindvoerder en rechter-commissaris aan. Een definitieve (niet openbare) zitting volgt na 2 tot 4 maanden waar uw advocaat aanvullende stukken indient. De zaak wordt op zitting besproken met u, de bewindvoerder en de schuldeisers.

Een definitieve toekenning van de surseance van betaling is voor maximaal 1,5 jaar. Schuldeisers kunnen in die periode geen betaling afdwingen, verhaalsacties worden geschorst en eventuele beslagen vervallen.

Faillissement van een bedrijf

Er zijn twee vormen van faillissement

 1. Indien uw onderneming in zwaar weer verkeert kunt eigen faillissement aanvragen. Maar wellicht is dat nog te voorkomen door een advocaat insolventierecht in te schakelen voor een herstructurering of sanering. Indien dat niet meer mogelijk is, kan de advocaat u begeleiden in de aanvraag en proberen te voorkomen dat een curator u als bestuurder aansprakelijk stelt voor de schulden van de onderneming.
 2. Indien u een vordering heeft op een van uw debiteuren en u niet meer gelooft in een goede afloop, kunt u het faillissement van die onderneming aanvragen. Die aanvraag dient aan verschillende wettelijke eisen te voldoen en u doet er verstandig aan zich te laten begeleiden door een advocaat insolventierecht.

Krijgt u bericht dat een van uw debiteuren failliet is verklaard, kan een advocaat insolventierecht namens u in gesprek gaan met de curator en proberen uw vordering nog veilig te stellen.

Insolventierecht advocaat

In deze economisch zware tijden is insolventierecht actueler dan ooit. Veel bedrijven gaan het moeilijk krijgen of doen zaken met bedrijven die het moeilijk krijgen.

Daarom is het voor veel partijen verstandig zich te laten bijstaan door een kantoor dat ervaring heeft met dit rechtsgebied.

Forsyte Advocaten adviseert en treedt op namens ondernemingen, bestuurders, aandeelhouders, investeerders, schuldeisers en andere betrokkenen bij een (dreigend) faillissement. Wilt u ondersteuning in uw insolventierechten? Neem gerust contact met ons op.