Skip to main content

Een huurkoop overeenkomst is een afbetalingsovereenkomst, waarbij beide partijen afspreken dat overdracht van eigendom pas plaatsvindt als alle betalingstermijnen zijn voldaan. Pas na de laatste betaling bent u eigenaar. In de periode dat u betaalt, bouwt u geen eigendomsrechten op. Deze overeenkomst komt veelal voor binnen het vastgoedrecht en huurrecht.

Hoe werkt huurkoop

In het geval u een consument bent, zijn in de meeste gevallen uw rechten beschermd met een bedenktijdperiode van 14 dagen, waarbinnen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen opgezegd kan worden.

Een zakelijke koper heeft die wettelijke bescherming in principe niet. Er is echter een ‘grijs gebied’ waar in enkele gevallen gebruik van kan worden gemaakt. Het is ons in een aantal gevallen gelukt voor de zakelijke klant de overeenkomst te ontbinden of naar betere voorwaarden om te buigen.

Betalingstactiek

Ondernemers schorten betaling van de overeengekomen termijnen wel eens op, omdat het geleverde niet (volledig) voldoet aan de verwachtingen. Zij denken daarmee in de heronderhandelingen extra druk uit te kunnen oefenen. Dit is echter niet verstandig en zeer zeker af te raden. De verkopende partij kan namelijk doorbetaling eisen en dat eventueel met een incassotraject en/of dagvaarding afdwingen. Het dispuut is daarmee niet opgelost en u bent flink wat meerkosten verder.

Indien u het gesprek bent aangegaan en u merkt dat de tegenpartij er dermate geharnast in staat, dat u er op een redelijke manier niet uit gaat komen, zijn er andere paden te bewandelen. U doet er verstandiger aan de verkopende partij in gebreke te stellen als u niet tevreden bent over het geleverde. Uiteraard moet die ingebrekestelling wel gebaseerd zijn op schriftelijke afspraken, die voorafgaand aan de huurkoop overeenkomst zijn gemaakt. Daarin moet in duidelijke bewoordingen zijn vastgelegd:

  • Wat uw verwachtingen waren bij het aangaan van de overeenkomst
  • Welke wensen u meenam in de huurkoop
  • De eisen die van tevoren zijn afgesproken
  • De afspraak dat de verkopende partij daaraan zou gaan voldoen

Mochten die bewoordingen niet bijzonder duidelijk zijn en voor meerdere interpretaties ruimte bieden, dan biedt de wet de mogelijkheid te bekijken wat in alle redelijkheid en billijkheid van beide partijen verwacht had mogen worden. Ook kunt u de zakelijke overeenkomst ontbinden, indien gewenst.

Wat is huurkoop

Wat is een huurkoop overeenkomst

Is huurkoop verstandig?

Een huurkoop overeenkomst is goed te vergelijken met een financial lease constructie voor bijvoorbeeld uw auto. U heeft het nodig en even de liquide middelen niet om het aankoopbedrag in een keer te voldoen. Het kan dus verstandig zijn, mits alle voorwaarden duidelijk omschreven zijn en de verwachtingen over en weer helder op papier staan. Teken dus niets overhaast, maar vraag advies aan Forsyte Advocaten.

Huurkoop contract afsluiten

Heeft u de intentie een huurkoop overeenkomst af te sluiten en wilt u graag een juridische check? Wij zorgen voor een waterdicht contract. Of bent u zo’n overeenkomst aangegaan en voldoet het niet aan uw verwachtingen? Wij kunnen namens u het gesprek aangaan met de verkopende partij en een opening creëren zodat u alsnog een tevreden klant wordt.

Wilt u van de overeenkomst af en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust online of telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag verder.