Skip to main content

Soorten beslagen

 

Het recht kent twee beslagen: conservatoir beslag en executoriaal beslag.
In het navolgende leggen wij uit wat de verschillen zijn en lichten wij het conservatoir beslag verder toe.

U heeft vast van een executoriaal beslag gehoord. Dat wordt gelegd na een vonnis van een rechter om uitvoering van het vonnis veilig te stellen. Mocht een rechter de wederpartij veroordelen tot betaling van geld aan u en u bent bang dat geld wordt weggesluisd, kunt u beslag leggen op bijvoorbeeld de bankrekening. Zo weet u zeker dat u niet misgrijpt.

Een voorbeeld van beslaglegging

Een conservatoir beslag daarentegen wordt gelegd voordat een rechter uitspraak heeft gedaan.

Stel, u heeft een conflict met een aannemer die zich bij de verbouwing van uw bedrijf niet aan de afspraken gehouden heeft. Die aannemer onttrekt zich aan zijn verplichtingen en het ziet er niet naar uit dat het conflict in de minne kan worden geschikt. U heeft hem middels een ingebrekestelling de kans en de tijd gegeven alsnog te doen wat u beiden heeft afgesproken, maar dat had niet het gewenste resultaat.

Hoe werkt het?

U heeft dan een drukmiddel nodig om de wederpartij in beweging te krijgen. Waarmee doet u hem het meest pijn? Een beslag op zijn huis? (Dat moet wel zijn eigendom zijn.) Of zijn auto? (Niet handig als hij over verschillende auto’s beschikt.) Zijn bankrekening? (Op welke rekening? Waar staat het meeste geld?).

Kortom, er moet eerst onderzoek verricht worden om te bepalen op welk object beslag gelegd dient te worden. Dat wordt een verhaalsonderzoek genoemd. Dan kan door een advocaat in samenwerking met een deurwaarder worden uitgevoerd. Vervolgens dient bij een rechter door een advocaat toestemming gevraagd te worden om beslag te leggen: dat is een beslagverlof. Na verleende toestemming legt een deurwaarder het beslag.

Een conservatoir beslag is een stevig instrument om een oplossing te bereiken voor uw probleem. Een rechter geeft dan ook niet zo maar toestemming. Uw dossier dient goed gevuld te zijn met correspondentie, aansprakelijkheidsstelling, ingebrekestelling, etc. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, geeft een rechter toestemming een conservatoir beslag te leggen.

De wederpartij wordt niet geïnformeerd over het besluit en het beslag komt dan ook als een verrassing. In veel gevallen is dit aanleiding om alsnog aan tafel te gaan zitten en aan een oplossing te werken. In sommige gevallen gaat de wederpartij het beslag aanvechten middels een kort geding. Indien uw dossier goed opgebouwd is, heeft u niets te duchten.

In ieder geval heeft u op deze manier bereikt dat indien de rechter u gelijk geeft in uw geschil, er door het conservatoir beslag bij de wederpartij middelen aanwezig zijn om u schadeloos te stellen.

Dus welke stappen moeten worden genomen:

  • Uw advocaat beoordeelt uw dossier op haalbaarheid;
  • Vervolgens verhaalsonderzoek uitvoeren door advocaat met deurwaarder;
  • Advocaat vraagt beslagverlof aan bij de rechter;
  • Bij toestemming van de rechter legt de deurwaarder het beslag.

Waar mag u beslag op leggen?

In principe mag u beslag leggen op alle eigendommen van de wederpartij. De waarde van het object waar u beslag op legt hoeft niet gelijk te zijn aan de hoogte van uw vordering. Zo mag u bijvoorbeeld beslag leggen op een villa, terwijl uw vordering slechts € 20.000,- bedraagt.

Indien uit het verhaalsonderzoek blijkt dat de wederpartij geen noemenswaardige zaken bezit waar u beslag op kunt leggen, kunt u ervoor kiezen beslag te leggen op het geld dat hij nog krijgt van een van zijn klanten. Dat noemen wij een derdenbeslag.

Neem een ervaren advocatenkantoor in de arm

Om een beslagverlof (toestemming van de rechter om beslag te leggen) te krijgen, dient uw aanvraag sterk onderbouwd te zijn. Ook in het geval de wederpartij in verweer gaat en een rechter opnieuw gaat beoordelen of de toestemming voor het beslag terecht is verleend, dient uw zaak stevig te zijn.

U heeft een ervaren advocatenkantoor met als specialisatie ondernemingsrecht nodig om u zowel procedureel als inhoudelijk bij te staan.

Forsyte Advocaten

Forsyte Advocaten heeft een ruime ervaring opgebouwd in zowel het succesvol leggen van beslag (executoriaal en conservatoir) als het in verweer gaan tegen een beslag.

Wij denken altijd met u mee om de best mogelijke oplossing te bedenken voor uw geschil. Na analysering van uw verhaal en de stukken geven wij u deskundig advies en bieden wij u  het juridische instrument dat de meeste kans van slagen heeft.

Of vul vrijblijvend het contactformulier in:

Wie zijn wij?

Bekijk ons team >

Advocaten Forsyte Rotterdam
Forsyte Logo