Skip to main content

Er kan zich de situatie voordoen dat een aandeelhouder en een bestuurder van een vennootschap zich genoodzaakt ziet een volmacht af te geven aan een derde partij.

Waar dient dan rekening mee gehouden te worden?

Verschillen tussen aandeelhouder en bestuurder

Een aandeelhouder kan voor het bijwonen van een aandeelhoudersvergadering een derde machtigen die vergadering bij te wonen en namens hem/haar te stemmen. Zo’n machtiging is daarmee gelimiteerd. De wetgever gaat er daarbij vanuit dat de gemachtigde het belang van de aandeelhouder dient zonder het belang van de vennootschap uit het oog te verliezen.

Een bestuurder kan een derde machtigen om voor een periode bestuurstaken over te nemen. De bestuurder dient echter i.t.t. de aandeelhouder slechts het belang van de vennootschap en kan bestuurstaken niet zonder toestemming van zijn medebestuurders overdragen. De machtiging dient dus slechts voor de continuering van de uitvoerende taken en geeft hem/haar geen stemrecht.

Kan de bestuurder nooit een volmacht met stemrecht verlenen?

Ja, mits niet ongelimiteerd en de bestuurder blijft altijd aansprakelijk voor de handelingen die de derde namens hem/haar verricht.

 

Bent u of komt u in de situatie dat u noodgedwongen taken moet overdragen en wenst u advies m.b.t. het verlenen van een volmacht?