Skip to main content

 Verhuur van uw woning

Gaat u uit uw woning, maar wilt of kunt u deze niet verkopen? U kunt er dan voor kiezen om uw woning te verhuren. Dit is echter wel aan regels gebonden. Om de woning te kunnen verhuren is er allereerst toestemming van de geldverstrekker nodig indien er een hypotheek op de woning rust. Daarnaast moet er een huurprijs vastgesteld worden en moet er gekeken worden naar huurbescherming. Het is daarnaast van belang om over een goed huurcontract te beschikken. Hieronder zal nader op deze onderwerpen worden ingegaan.

Toestemming geldverstrekker verhuren woning

Wanneer er een hypotheek op de woning rust is er toestemming van de geldverstrekker nodig om te kunnen verhuren. Het kan moeilijk zijn om deze toestemming te verkrijgen. Wanneer een huurder de woning huurt, is het namelijk lastig om diegene eruit te krijgen of er kan schade ontstaan aan de huurwoning. Dit kan een reden zijn voor de geldverstrekker om geen toestemming voor verhuur te verlenen, maar niet iedere geldverstrekker gaat hier even streng mee om. In geval van leegstand zal een geldverstrekking echter vaak een uitzondering moeten maken. Wanneer de woning te koop staat, maar niet verkocht wordt, mag er een huurder ingezet worden. Er moet dan echter wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het moet gaan om een nieuwbouwhuis dat nog niet eerder bewoond is, of een woning die voor de leegstand tenminste 12 maanden geheel of gedeeltelijk bewoond is geweest, of een woning die voor leegstand in 10 jaar slechts 3 jaar als woonruimte verhuurd is geweest, of een woning die bestemd is voor sloop of renovatie.

Huurprijs

Wanneer de woning qua puntentelling onder de liberalisatiegrens van €710,- kale huur valt, moet men zich houden aan de maximale huurprijsgrenzen. De verhuurder is ertoe verplicht om de huurprijs op te delen in kale huur en servicekosten. Onder servicekosten bestaat bijvoorbeeld de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, administratiekosten, meubels en stoffering, en nutsvoorzieningen. Nutsvoorzieningen zijn onder andere gas, water en elektriciteit. Deze nutsvoorzieningen bereken je door via een afgesproken verdeelsleutel.

Huurbescherming

Huurbescherming houdt in dat de huurder en medehuurders niet zomaar uit de woning gezet mogen worden tijdens de looptijd van het contract. Zeker niet wanneer zij gewoon netjes de huur betalen. Wanneer de verhuurder de woning voor dringend eigen gebruik nodig heeft, regelt de wet dat de huur onder voorwaarden wel op te zeggen is. Het belang van de verhuurder moet dan zwaarder wegen dan dat van de huurder. Het is dan ook belangrijk voor de huurder om de huur op tijd te betalen en te hopen dat de verhuurder geen dringend eigen gebruik heeft om de woning terug te krijgen.

Huurcontract opstellen

Een verhuurder moet zich houden aan het huurrecht. Het is dan ook belangrijk om een huurcontract op te stellen die voor beide partijen aan de bepalingen uit het huurrecht voldoet. De afspraken moeten duidelijk en ondubbelzinnig worden vastgelegd en er moet vooraf over allerlei dingen nagedacht worden. Bijvoorbeeld over de eventuele einddatum van het huurcontract, de opzegtermijn, afspraken over de betaling, de hoogte van de borg, afspraken over onderhoud, herstel enzovoorts.

Hulp nodig van een huurrecht advocaat bij het opstellen van een huurovereenkomst? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.