Skip to main content

Fraude

Indien u zich schuldig heeft gemaakt aan fraude heeft u personen, bedrijven of de overheid bedrogen. U heeft de zaken anders voorgesteld dan ze werkelijk zijn. Fraude kent overigens verschillende vormen: identiteitsfraude, internetfraude, belastingfraude, oplichting en geld witwassen. U kunt zowel als verdachte, slachtoffer of getuige bij de strafzaak betrokken zijn. In dit artikel zal besproken worden wat u kunt doen als u als verdachte bij de zaak betrokken bent.

Allereerst zal er een definitie worden gegeven van fraude. Vervolgens zal er worden uitgelegd wat horizontale- en verticale fraude is. Tot slot zal er worden ingegaan op wat u kunt doen indien u verdacht wordt van fraude.

Definitie

Om fraude vast te kunnen stellen is het allereerst belangrijk om de definitie te bepalen. Bij fraude bestaat er geen eenduidige of duidelijke definitie, echter moet er wel sprake zijn van: een benadeelde, opzettelijk handelen, onrechtmatig of onwettelijk handelen, een misleidende voorstelling van zaken en het oogmerk om economisch voordeel te halen. Juridisch gezien wordt fraude omschreven als een combinatie van handelingen, zoals valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting en diefstal. Een fraudezaak wordt in politiesystemen geregistreerd als oplichting.

Fraude kan in één zin aangeduid worden als: “een opzettelijke handeling waarbij een fraudeur gebruik maakt van valse voorwendselen met het oogmerk om zich op basis van deze bedrieglijke gegevens ten koste van anderen te bevoordelen dan wel te verrijken”. In het navolgende zal worden ingegaan op de soorten fraude.

Horizontale- en verticale fraude

Er bestaan twee soorten fraude: horizontale- en verticale fraude. Horizontale fraude is fraude tussen burgers of bedrijven onderling. Bij verticale fraude is de overheid het beoogde slachtoffer. Horizontale fraude is een ernstige vorm van criminaliteit en kan grote economische en financiële schade met zich meebrengen. Deze vorm van fraude wordt dan ook zwaarder bestraft dan verticale fraude. Hieronder zal worden ingegaan op het inschakelen van een advocaat.

Advocaat

Indien u wordt verdacht van fraude, is het verstandig om een ervaren advocaat in te schakelen die u kan adviseren en bijstaan in de fraude situatie. Forsyte Advocaten heeft mr. Siddiqui in dienst, die gespecialiseerd is in ondernemings(straf)recht. Vanuit deze deskundigheid staat hij regelmatig verdachten bij in fraudezaken. Wanneer u wordt verdacht van een vorm van fraude, zoals bijvoorbeeld oplichting, valsheid in geschrifte of faillissementsfraude, staat Forsyte Advocaten u graag bij. Ook wanneer u geconfronteerd wordt met ontslag wegens fraude, staan onze specialisten voor u klaar om juridische bijstand te verlenen.

Gelet op het bovengenoemde kan fraude gedefinieerd worden als: “een opzettelijke handeling waarbij een fraudeur gebruik maakt van valse voorwendselen met het oogmerk om zich op basis van deze bedrieglijke gegevens ten koste van anderen te bevoordelen dan wel te verrijken”. We spreken van horizontale fraude indien er fraude plaatsvindt tussen burgers of bedrijven onderling. Er is sprake van verticale fraude wanneer de overheid slachtoffer is geworden van fraude. Tot slot adviseren wij u een van onze gespecialiseerde advocaten in te schakelen die u vrijblijvend advies kan geven omtrent fraude.

Heeft u verdere vragen omtrent fraude? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.