Skip to main content

TVL-subsidie: wat is dit?

De coronatijd valt voor onder andere de horecaondernemers zwaar. Het overgrote deel heeft meer uitgaven dan inkomsten. De zorgen stapelen zich hierdoor hoog op. Er bestaat gelukkig een aantal manieren om financiële steun te krijgen. Dit zijn de NOW- en TVL-subsidie. Dit zijn vergoedingen om de kosten draaglijker te maken. In dit artikel wordt ingegaan op de TVL-subsidie.

Definitie

TVL is de afkorting van Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Deze bedrijven moeten minimaal een omzetverlies hebben van 30% door de coronacrisis. Er kan maximaal €90.000 verkregen worden over 3 maanden. Deze vaste lasten zijn kosten die blijven doorlopen. Denk aan huur, onderhoud, verzekeringen en abonnementen. Loonkosten horen hier echter niet bij. Deze worden gecompenseerd door de NOW-subsidie.

Aanvragen

Het aanvragen van de TVL-subsidie kan tot en met 29 januari 2021 om 17:00 uur. Deze subsidie kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wees er dus op tijd bij. Het hebben van kwartaalcijfers is in beginsel niet van belang. Wacht daar dan ook niet op. U kunt een schatting hiervan geven en de TVL-subsidie aanvragen. Later kunt u in de vaststelling de werkelijke omzetcijfers doorgeven. Voor het aanvragen heeft u DigiD of eHerkenning niveau 1 of hoger nodig. Bij het gebruik van DigiD moet u degene zijn die bij KvK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. De subsidie kunt u zelf indienen of door een gemachtigde laten aanvragen. U kunt de aanvraag ook laten doen door een accountant of tussenpartij met eHerkenning. Deze ketenmachtiging zorgt ervoor dat de desbetreffende tussenpartij bevoegd is om een TVL-subsidie aan te vragen, en dat dit veilig verloopt.

Voorwaarden

Om als onderneming aanspraak te maken op de TVL-regeling, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Dit zijn de voorwaarden:

  • Het dient een midden- en kleinbedrijf te zijn. Zzp’ers, stichtingen en verenigingen vallen hier ook onder.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies wegens de coronacrisis.
  • Het bedrijf heeft van oktober t/m december 2020 minimaal €3.000 aan vaste lasten.
  • Het bedrijf is fysiek gevestigd in Nederland en is opgericht vóór 15 maart 2020. Ook dient het bedrijf ingeschreven te zijn in het KvK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft zich niet met terugwerkende kracht ingeschreven ná 15 maart 2020.
  • Het bedrijf dient minstens één vestiging op een ander adres dan het privéadres te hebben. Een tweede optie is dat de vestiging los moet staan van de privéwoning en een eigen opgang/toegang heeft. Er zijn hier echter wel een aantal uitzondering op.
  • Het bedrijf heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank en is niet failliet.
  • Het bedrijf is geen bedrijf van de overheid.
  • Het bedrijf heeft in totaal niet meer dan €800.000 ontvangen aan overheidssteun na ontvangst van TVL. Dit bedrag is bruto. Hier bestaan ook een aantal uitzonderingen op.
  • Het bedrijf kan voor meerdere SBI-codes meerdere activiteiten hebben. In dat geval telt alleen de hoofdactiviteit. Hierbij wordt het totale omzetverlies meegerekend.

Bij verdere vragen omtrent de TVL-subsidie, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.