Simon van Zijll

Simon van Zijll is sinds 2003 werkzaam in de advocatuur, in Nederland en in het buitenland. In 2007 begon hij als advocaat bij NautaDutilh, waar hij werkzaam was in de corporate/M&A-praktijk. Hier werkte hij aan grote overnames en contracten op het gebied van energierecht. Tevens was hij werkzaam de arbitragerecht-praktijk, waar hij zich bezig hield met internationale arbitrageprocedures en rechtbankprocedures. Tijdens zijn carrière bij NautaDutilh werkte hij onder andere mee aan één van de grootste inversteringsarbitrage zaken van die tijd, een procedure voor een Nederlandse investeerder tegen de Republiek Polen op basis van het bilaterale investeringsbeschermingsverdrag. Simon zette zijn carrière vervolgens voort als partner bij Yuen Law Firm: een nichekantoor gericht op de activiteiten van Chinese bedrijven op de Nederlandse en Internationale markt. Hij heeft zich daar verder gespecialiseerd in grensoverschrijdend zakendoen, staatsondernemingen, investeringen, overnames, IE-recht en grensoverschrijdende procedures en conflicten. In 2013 heeft Simon Forsyte Advocaten opgericht. Een no-nonsense kantoor met een sterke focus op het procederen in zakelijke geschillen.

Werkwijze

Simon is zeer analytisch met oog voor het grotere geheel. Hij werkt dan ook niet volgens een vast stramien maar benadert iedere zaak en iedere procedure als een uniek geheel, waardoor hij op creatieve wijze telkens zijn opponent een stap voor weet te blijven. Als ondernemingsrecht advocaat heeft hij bovendien niet alleen oog voor de juridische kant van een zaak, maar houdt hij ook rekening met de bedrijfseconomische impact van het geschil. Met zijn diepgaande kennis van het procesrecht en oog voor de reputatie van zijn cliënt knokt hij in elke zaak voor de best mogelijke uitkomst. 

Specialisaties

Simon is een doorgewinterde procesadvocaat met uitgebreide ervaring binnen rechtbanken, gerechtshoven en internationale tribunalen. Zijn passie ligt bij het strategisch ontrafelen van complexe zaken en het zet voor zet uitspelen van ingewikkelde procedures. Simon maakt deel uit van de kleine groep in investeringsarbitrage gespecialiseerde advocaten die Nederland rijk is en heeft daarnaast uitgebreide expertise in onder meer ondernemingsrechtprocesrecht en vastgoedrecht.

Wat drijft mij?

In 2013 ben ik dit kantoor begonnen, omdat ik gemerkt had dat de cultuur van de Zuidas kantoren niets voor mij was. Hun ‘uurtje-factuurtje’-cultuur dient zelden het belang van de cliënt.
Ik doe het anders. Ik sta oprecht ondernemers terzijde. Mensen die het levensbloed van de economie zijn; de banenmotor van de samenleving. Mensen met een missie en een visie. WIE zijn zij? WAT doen zij? HOE doen zij het? Fascinerend. Welke obstakels moeten zij overwinnen om succesvol te zijn en hoe kan ik hen daarbij helpen? Dat is wat mij drijft. Samen optrekken voor het beste resultaat. Niet bang zijn om ongebaande paden te betreden. “If you’re in it to win it, you better know the rules and know them well.” Sterker nog: beter dan de ander.
Als het nodig is: op volle kracht vooruit. De eerste klap uitdelen, wederpartij klemzetten, scherp onderhandelen. Maar als het in het belang van de cliënt is, kies ik voor de zachte aanpak. Tijd in zijn/haar voordeel laten werken en aansturen op een minnelijke schikking met een zo goed mogelijk resultaat voor de ondernemer.
Hoe dan ook, met elke actie de positie van de cliënt versterken.
Dat doe ik met een multidisciplinair team om de cliënt meer invalshoeken te kunnen bieden, meer inzichten. Dat is echt werken in het belang van de cliënt.

GLOBAL ADVISORY EXPERTS - RECOMMENDED EXPERT 250

Track record

• Diverse procedures voor een Belgische onderneming tegen een Nederlands conglomeraat in een internationaal geschil inzake grensoverschrijdend contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht en schending van de geheimhoudingsplicht (ECLI:NL:RBDHA:2018:12620).
• Een aandeelhoudersgeschil/ondernemersrechtzaak inzake een technisch onderhoudsbedrijf (ECLI:NL:RBROT:2018:8161) (ECLI:NL:GHDHA:2019:814).
• Een uitzendbureau versus een bemiddelaar in huurwoningen inzake professioneel verhuur, onderhuur, opzegging en ontruiming (ECLI:NL:RBZWB:2018:7318).
• Een geschil in kort geding tussen de vennoten van een v.o.f (ECLI:NL:RBMNE:2019:2467).
• Procedures tussen vennoten in een v.o.f. inzake vereffening en vorderingen over en weer.
• Diverse procedures namens zowel verkopers als kopers inzake non-conformiteit en verborgen gebreken bij aankoop en verkoop van woningen (o.a ECLI:NL:RBROT:2018:11361)

• Diverse procedures betreffende geschillen over schade en huurkorting bij huurovereenkomsten bedrijfsruimten.
• Ontruiming in kort geding in huurzaken; woonruimtes en bedrijfsruimtes (o.a. ECLI:NL:RBROT:2016:7153).
• Ontbinding en ontruiming van woningen en bedrijfspanden in bodemprocedures.
• Procederen tegen curatoren namens bestuurders inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen in faillissement (o.a. ECLI:NL:RBROT:2016:6058 inzake bestuurdersaansprakelijkheid bestuurder lege BV die inkomsten in eenmanszaak liet vloeien).
• Procedures over bevrijdende verjaring inzake grondgebruik, snippergroen en civielrechtelijke schadevergoeding.
• Procederen en onderhandelen in ontslagzaken (kantonrechter en UWV).
• IE-rechtprocedure inzake schending auteursrecht (bij rechtbank verloren zaak in hoger beroep gewonnen).
• Succesvol verzet tegen faillissementsaanvraag (ECLI:NL:RBROT:2020:5003).

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.