Skip to main content

Als ondernemer of particulier heeft u regelmatig te maken met wet- en regelgeving van de overheid, waaronder bijvoorbeeld de belastingdienst, gemeente, provincies en ministeries. De regels omtrent de wijze waarop de overheid richting burgers en ondernemers bevoegdheden mag aanwenden, zijn vervat in het bestuursrecht. Het bestuursrecht betreft in Nederland dus het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven.

 

Wanneer heeft een bestuursrecht advocaat nodig?

De overheid is uiteraard specialist in haar eigen regelgeving. Daardoor staat u als ondernemer of burger met één-nul achter wanneer u een conflict heeft met een overheidsinstantie. Bovendien beschikt de overheid over meer middelen om geschillen tot aan de hoogste instantie uit te vechten. Hierdoor zijn geschillen binnen het bestuursrecht vaak hardnekkig en kunnen ze verstrekkende gevolgen hebben. Het is daarom raadzaam u te laten bijstaan door een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat indien u een conflict heeft met een overheidsinstantie.

 

Bestuursrecht advocaat Forsyte

Forsyte kan u bijstaan indien u een conflict heeft binnen het bestuursrecht. Forsyte advocaten hebben gedegen kennis omtrent geschillen met gemeentes of provincies, het indienen van bezwaarschriften en de Wet BIBOB. Ook indien u geschillen heeft met het UWV of er een conflict bestaat met betrekking tot het verlenen of intrekken van vergunningen is uw zaak bij Forsyte in goede handen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.