<!-- End Google Tag Manager →

Ontslag bestuurder: regelgeving en tips

Een statutair bestuurder is zowel vennootschapsrechtelijk als arbeidsrechtelijk verbonden aan de onderneming. Dat geeft hem/haar een bijzondere positie.

In het navolgende geven wij meer informatie over die positie.

De bijzondere positie

U kunt als statutair bestuurder ontslagen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarmee wordt automatisch uw arbeidsovereenkomst ontbonden. Of de AVA biedt u een andere functie aan binnen de onderneming.

Is het ontslag aanvechtbaar?

De AVA heeft de bevoegdheid u te ontslaan, maar het dient wel volgens de regels te gaan.

  • Zijn alle belanghebbenden op de juiste wijze en binnen de voorgeschreven termijn opgeroepen?
  • Bent u in de gelegenheid geweest de vergadering te adviseren?
  • Zijn er in de statuten bijzondere bepalingen opgenomen omtrent dit besluit en die in acht moeten worden genomen?

Als al aan alle vereisten zijn voldaan, is het ontslag in principe rechtsgeldig, mits er sprake is van een redelijke grond. Dat is uiteraard aan de rechter om te toetsen. Als die van oordeel is dat er van een redelijke grond geen sprake is, komt u in aanmerking voor een billijke vergoeding.

In alle gevallen krijgt u een transitievergoeding.

In deze pijnlijke periode doet u er verstandig aan u te laten bijstaan door een ervaren advocaat.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.