Skip to main content

NOW-subsidie: wat is dit?

De coronatijd valt voor onder andere de horecaondernemers zwaar. Het overgrote deel heeft meer uitgaven dan inkomsten. De zorgen stapelen zich hierdoor hoog op. Er bestaat gelukkig een aantal manieren om financiële steun te krijgen. Dit zijn de NOW- en TVL-subsidie. Dit zijn vergoedingen om de kosten draaglijker te maken. In dit artikel wordt ingegaan op de NOW-subsidie.

NOW-subsidie

De volledige naam van NOW is Noodfonds Overbrugging voor de Werkgelegenheid. Het komt tijdelijk in de plaats van de werktijdverkorting. Deze subsidie zorgt ervoor dat u een vergoeding krijgt voor het loon van de werknemers. Dit is een vergoeding van maximaal 90% van het loon. De werknemers kunnen nu doorbetaald worden. Dit zorgt al voor een kostenpost minder.

Omzetverlies

De NOW geldt echter alleen wanneer er sprake is van een omzetverlies van meer dan 20%. Bij een omzetverlies van 100% ontvangt u een vergoeding van 90% van de loonkosten. Wanneer u een omzetverlies van 50% hebt, ontvangt u een tegemoetkoming van 45% van de loonkosten.

Duur

De NOW kan aangevraagd worden voor een periode van drie maanden. Hierna kunt u de periode eenmalig verlengen met nog eens drie maanden. Ook mag u gedurende deze periode geen werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Het loon moet gewoon doorbetaald worden.

NOW 2.0

Ook een tweede NOW-regeling volgde. Bij de eerste regeling was de referentiemaand voor de loonsom januari 2020. Voor de nieuwe regeling wordt dit maart 2020. Verder wordt de opslag voor andere kosten dan het salaris verhoogd van 30% naar 40%. Hierbij kunt u denken aan vakantiegeld. Daarnaast mag er tijdens de NOW-periode geen winst aan aandeelhouders uitgekeerd worden, geen bonussen worden uitgedeeld aan het bestuur en mogen er geen eigen aandelen ingekocht worden. Verder geldt de ontslagboete bij ontslag van meer dan 20 werknemers. Het gaat dan om een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Tot slot moet u als werkgever bij de aanvraag van NOW 2.0 verklaren dat u de werknemers helpt met bij- en omscholing.

NOW 3.0

Sinds 1 oktober 2020 bestaat de derde NOW-regeling. Hierbij kunt u tot 1 juli 2021 compensatie krijgen om het loon van uw werknemers door te betalen. Hiervoor geldt nog steeds de maximale vergoeding van 90%, maar dan gaat er 10% naar scholing. In het eerste tijdvak geldt de vergoeding voor een omzetverlies van ten minste 20%, in het tweede tijdvak (januari 2021) wordt dit verhoogd naar 30%. Over negen maanden wordt de vergoeding geleidelijk afgebouwd van 80%, naar 70%, naar 60%. Verder bestaat er ook de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%. Dit zonder dat het ten koste gaat van de subsidie. Wanneer er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag, wordt er bij de NOW 2.0 een korting toegepast. In deze nieuwe NOW 3.0 regeling wordt dit losgelaten. Tot slot zal in april, mei en juni 2021 het maximaal te vergoeden loon per werknemer verlaagd worden naar eenmaal het dagloon.

Bij verdere vragen omtrent de NOW-subsidie, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.