Niet eens met bedrijfsarts

Wanneer u langer dan één week ziek bent meldt uw werkgever dit meestal bij de bedrijfsarts. Indien u langer dan twee zieken blijft neem deze bedrijfsarts contact met u op. De bedrijfsarts zal beoordelen in hoeverre de werknemer in staat is om (een deel van) de werkzaamheden weer op te pakken. Bent u het als werknemer niet eens met dit advies? Dan heeft u twee opties: een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Second opinion andere bedrijfsarts

Bent u het als werknemer niet eens met het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u bij een andere bedrijfsarts een second opinion aanvragen. Deze bedrijfsarts komt van een andere arbodienst dan diegene waarbij de werkgever is aangesloten. Alleen wanneer er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te zien, zoals bijvoorbeeld het veelvuldig aanvragen van een second opinion, wordt aan deze aanvraag geen gehoor gegeven. Tijdens deze second opinion geeft de bedrijfsarts een advies omtrent de uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, de consultatie van de bedrijfsarts en/of de verzuimbegeleiding.

De werkgever moet de kosten voor deze second opinion betalen en de aanvraag heeft geen opschortende werking. Na het uitbrengen van het advies mag de medewerker bepalen of dit advies aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. Deze laatste moet binnen een redelijke termijn motiveren waarom hij het tweede advies volledig, gedeeltelijk of helemaal niet overneemt.

Bent u het ook niet eens met deze second opinion of de uitkomst daarvan? Dan kunt u bij het UWV een dekundigenoordeel aanvragen.

Deskundigenoordeel UWV

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De aanvraag kan gedaan worden via een formulier op de website van het UWV en heeft geen opschortende werking. De kosten voor het advies zijn voor de aanvrager.

Dit oordeel kan betrekking hebben op de aanwezigheid van passend werkt en op de vraag in hoeverre de medewerker in staat is zijn eigen werk te doen. Vragen waarover het UWV haar oordeel geeft zijn daarom:

  • Kan de werknemer zijn of haar eigen werk doen?
  • Heeft de werkgever zich voldoende ingespannen voor de re-integratie?
  • Heeft de werknemer zich voldoende ingespannen voor de re-integratie?
  • Is het werk dat de werknemer wil doen passend werk?
  • Is het werk dat de werknemer moet doen passend werk?

De verklaring van het UWV wordt meestal uitgebracht binnen twee tot vier weken.

Naleven advies bedrijfsarts

Het oordeel van een bedrijfsarts is weliswaar een advies; toch dient u als werknemer het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Wanneer deze van mening is dat een werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken, moet deze hieraan dus gehoor geven. Het niet naleven van zo’n advies geeft de werkgever het recht de loonbetaling stop te zetten. Ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof blijkt dat het oordeel over iemands arbeidsgeschiktheid toekomt aan de bedrijfsarts.

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht. Ook heeft hij een bijzondere expertise in investeringsarbitrage.

Danish

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

Advies nodig van een specialist in het arbeidsrecht? Neem vrijblijvend contact op met ons advocatenkantoor in RotterdamVrijblijvend uw zaak voorleggen?