Skip to main content

Wat is een managementovereenkomst en waar moet u op letten bij het afsluiten van zo’n overeenkomst?

Wat is een managementovereenkomst?

De wet kent het begrip managementovereenkomst niet, maar dit is een overeenkomst die gesloten wordt tussen een vennootschap en een bestuurder, directeur of manager. De overeenkomst kan ook gesloten worden tussen een persoonlijke holding en een werkmaatschappij.

Er zijn verschillende managementovereenkomsten:

 • U bent DGA en sluit een overeenkomst af tussen de onderneming en u als natuurlijk persoon;
 • U bent statutair bestuurder en sluit een overeenkomst met de onderneming;
 • U bent als natuurlijk persoon bestuurder van verschillende ondernemingen;
 • U heeft een werkmaatschappij en die is bestuurder bij verschillende ondernemingen.

Zoals in elke overeenkomst dient vooraf goed nagedacht worden (en wellicht advies ingewonnen) over hetgeen in de overeenkomst moet staan.

Te denken valt aan:

 • Functie en taken van de bestuurder;
 • Inzet van aantal uren per week;
 • Vergoeding;
 • Duur van de overeenkomst;
 • Geheimhouding-, relatie- en concurrentiebeding;
 • Ziekteverzuim en andersoortige afwezigheid;
 • Wijze van beëindiging van de overeenkomst, incl. ev. Vergoedingen.

Voordelen/nadelen van een managementovereenkomst

Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst en er hoeven dus geen premies betaald te worden. Kosten als pensioen, auto- en telefoonkosten, e.d. zijn doorgaans voor rekening van de opdrachtnemer. Die hoeft dan ook niet te rekenen op een transitievergoeding bij einde overeenkomst. Er is geen ontslagbescherming.

Daar staat tegenover dat de vergoeding (doorgaans een uurtarief) hoger is dan een salaris.

Waar dient u rekening mee te houden?

 • Geen arbeidsovereenkomst

Een managementovereenkomst is dus geen arbeidsovereenkomst, maar als het dat wel is, zij het in verkapte vorm loopt u risico. De opdrachtnemer kan zich beroepen op een aantal zaken die in het arbeidsrecht zijn vastgelegd: ontslagbescherming, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte, betaald verlof e.d.

Dit wilt u uiteraard als opdrachtgever voorkomen en dat doet u door zeer concreet de feitelijke uitvoering van de afgesproken werkzaamheden vast te leggen.

 • Belastingtechnische aspecten

Vastgelegd moet worden wie verantwoordelijk is voor inhouding van de loonbelasting. Het kan vanuit de overeenkomst duidelijk zijn dat er niet van arbeidsrechtelijke verhouding sprake is, maar de fiscus kan er anders over denken.

 • Beëindiging van de overeenkomst

Bij elke overeenkomst is het verstandig af te spreken hoe partijen uit elkaar kunnen gaan. Zo ook hier.

Conclusie

Een managementovereenkomst kent dus voor beide partijen diverse voordelen, maar het is belangrijk uw afspraken goed en helder geformuleerd vast te leggen. Het is verstandig in deze fase een ervaren ondernemingsrecht advocaat bij te schakelen. Ook in het geval de overeenkomst beëindigd wordt en er onenigheid is over de afwikkeling doet u er goed aan de assistentie van zo’n advocaat in te roepen.