Skip to main content

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een makelaar?

Verplichtingen makelaar

Indien u uw woning wilt verkopen of een woning wilt kopen gaat u een overeenkomst aan met een makelaar. Deze overeenkomst wordt geclassificeerd als een bemiddelingsovereenkomst zoals bepaald in artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek. Uit deze bemiddelingsovereenkomst vloeit een zorgplicht voort voor de makelaar. Deze zorgplicht houdt in dat de makelaar geacht wordt te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar kan worden verwacht. Wat precies onder deze zorgplicht valt wordt steeds beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld het juist vermelden van de woningspecificaties en het juist informeren van de opdrachtgevers.

Aansprakelijkheid jegens opdrachtgever

Een makelaar is, op grond van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, jegens zijn opdrachtgever aansprakelijk indien hij de opdracht niet naar behoren uitvoert. Hierbij moet u als opdrachtgever aantonen dat de makelaar niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en dat u als gevolg van het niet voldoen aan die zorgplicht schade heeft geleden.

Aansprakelijkheid jegens derden

De makelaar kan ook aansprakelijk zijn jegens een partij die niet betrokken is bij de bemiddelingsovereenkomst. In dit geval dient de makelaar aansprakelijk te worden gesteld op grond van artikel 6:162 Burgerlijk wetboek. Er is sprake van een onrechtmatige daad indien de makelaar de zorgvuldigheid die in de gegeven omstandigheden van hem kan worden verwacht niet in acht neemt.

Inperking aansprakelijkheid

Veel makelaars hebben in de bemiddelingsovereenkomst echter een clausule opgenomen waarin de aansprakelijkheid van de makelaar wordt ingeperkt. Daarnaast hebben veel makelaars een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De beperking van de aansprakelijkheidsclausule dient wel redelijk te zijn en de aansprakelijkheid kan dus niet volledig worden uitgesloten. Vaak wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag.

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.