Skip to main content

Loonbeslag 

Wanneer u in een financieel slechte situatie verkeerd en uw rekeningen niet meer kunt betalen, kan een deurwaarder beslag leggen op uw inkomen of een deel daarvan. De deurwaarder kan slechts beslag op uw inkomen leggen indien de rechter hiertoe heeft ingestemd.

Loonbeslag voorkomen

Het is natuurlijk allereerst belangrijk om loonbeslag te voorkomen. Zo voorkomt u een verhoging van de schuld door extra kosten die tussenkomst van de deurwaarder met zich meebrengt. Het is verstandig om altijd op tijd contact op te nemen met de schuldeiser of deurwaarder. Daarnaast het slim om een betalingsregeling te treffen en deze na te komen. Het is eveneens ook bedachtzaam om op tijd hulp te vragen indien het u zelf niet lukt.

Indien het niet lukt om loonbeslag te voorkomen moet er in oplossingen gedacht worden om het loonbeslag op te heffen. De schuldeiser en deurwaarder zullen deze niet zomaar opheffen. Zij hebben in eerdere pogingen gezien dat zonder loonbeslag hun schuld aflossen niets opleverde. Loonbeslag kan alleen opgeheven worden doordat er een betaalregeling wordt overeengekomen of door naar de rechter te stappen. Het loonbeslag valt onder arbeidsrecht. In het navolgende zal nader op het opheffen van loonbeslag worden ingegaan.

Betaalregeling overeenkomen om loonbeslag op te heffen

In de meeste gevallen moeten de schuldeisers naar de rechter stappen om hun geld terug te krijgen. Wanneer de rechter de schuldeiser in het gelijk stelt en daarmee u de schulden dwingt te betalen, mag er een deurwaarder ingezet worden door de schuldeiser. Deze deurwaarder mag op uw inkomen loonbeslag leggen. Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan is het verstandig om direct de schuldeiser te contracteren. Als het kan het liefst nog voor de uitspraak van de rechter. U kunt samen met de schuldeiser proberen een betaalregeling af te spreken. Als schuldenaar kunt u ook iemand voor u laten pleiten dat de schuldeiser bijvoorbeeld vertrouwen in u moet hebben en dat de schulden afbetaald zullen worden en dat loonbeslag niet nodig is. Wanneer er op deze manier afspraken worden gemaakt kan het loonbeslag voorkomen worden of kan het met instemming van de schuldeiser worden opgeheven. Hieronder zal worden ingegaan op het opheffen van loonbeslag door naar de rechter te stappen.

Loonbeslag opheffen bij de rechter

Zowel degene met schulden als de schuldeiser kunnen naar de rechter stappen. Als schuldenaar zult u de rechter moet overtuigen dat beslagleggen op het loon geen goede oplossing is voor de betreffende situatie. Indien de rechter hierin meegaat kan het loonbeslag worden opgeheven.

Heeft u juridische bijstand nodig bij het opheffen van loonbeslag? Leg vrijblijvend uw zaak aan ons voor.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.