Skip to main content

KYC Know Your Customer

De Nederlandsche Bank verplicht banken onderzoek te doen naar hun klanten. Wassen zij geld wit? Worden zij gebruikt om geld wit te wassen? Met wat voor klanten doen zij zaken?

Bij slechts een geringe verdenking van het bovenstaande kan de bank vragen gaan stellen: een zogenaamd KYC onderzoek: Know Your Customer. Dan willen ze meer weten over de concernstructuur, wie zijn de UBO’s, wat zijn uw doelstellingen, heeft u een ondernemingsplan, wie zijn uw klanten, past uw betalingsgedrag in het risicoprofiel?

Wat de aanleiding is voor deze vragen is vaak onduidelijk. Er is niets veranderd in de bedrijfsvoering, alle betalingsstromen zijn te verantwoorden en u doet al jaren zaken op deze manier. Toch kan de bank zo’n KYC-onderzoek starten op basis van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme. (Wwft)

U dient daar medewerking aan te verlenen, want de bank kan uw passen blokkeren, uw betalingsrekening bevriezen en uiteindelijk zelfs de relatie opzeggen. U kunt daartegen in verweer, maar u wilt het vast niet zover laten komen.

In het geval de bank u vragen gaat stellen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Forsyte Advocaten. Wij hebben ervaring in dit soort kwesties, gaan desgewenst namens u in gesprek met de bank  en leiden alles in goede banen.

U kunt vervolgens snel weer door met ondernemen zonder hoofdpijn.