Skip to main content

Mandeligheid

De kosten van in hoger beroep gaan

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. Om überhaupt in hoger beroep te kunnen gaan, moet het financiële belang van de zaak echter hoger zijn dan €1.750. Dit wordt de appelgrens genoemd. In hoger beroep wordt er nogmaals gekeken naar de zaak en een nieuwe beslissing genomen. Dit kan goed of slecht uitpakken. Want het in hoger beroep gaan hoeft niet per definitie te betekenen dat de uitkomst anders zal zijn. Het is dan ook belangrijk om goed na te denken hoeveel gevolgen de uitspraak voor u heeft en wat uw kansen zijn. Een procesrecht advocaat kan u hieromtrent adviseren.

Het is verstandig om een advocaat inschakelen als u in hoger beroep gaat. Dat brengt wel kosten met zich mee, evenals de griffiekosten, eventuele reis- en verblijfskosten en proceskosten die u heeft bij een hoger beroep. In het navolgende zullen de hiervoor genoemde kosten één voor één aan bod komen.

Advocaat

Het inschakelen van een advocaat is verstandig en soms zelfs verplicht om in hoger beroep te kunnen gaan bij de rechtbank. Tussen de cliënt en de advocaat worden onderling prijsafspraken gemaakt. Het kan dan gaan om een uurloon of een vast bedrag. In geval van een uurtarief is het lastig voor een advocaat om in te schatten hoeveel u ongeveer kwijt gaat zijn aan advocaatkosten. Hij weet namelijk niet hoe lang de procedure duurt. Indien u een uurloon hebt afgesproken met je advocaat kan het hoog in de papieren lopen, wanneer de zaak langer duurt dan verwacht. Er kunnen allerlei obstakels op uw pad komen waar je vooraf niet op gerekend had.

Wanneer u de kosten van een advocaat niet zelf kan betalen, kan het zijn dat u recht heeft op een toevoeging. Dit houdt in dat de overheid een deel van de advocaatkosten betaalt. Deze toevoeging hangt echter wel af van uw inkomen en eigen vermogen. Indien u minderjarig bent krijgt u een advocaat toegevoegd. U hoeft de  advocaatkosten dan niet zelf te betalen. Hieronder zal een andere kostenpost worden toegelicht, namelijk de Griffierechten.

Griffierecht

Naast het betalen van advocaatkosten, moet er griffierecht betaald worden aan het gerechtshof. Het gaat dan om bedragen van honderden euro’s. Griffierechten zijn de kosten die betaald moeten worden aan de rechtbank bij de start van uw procedure. Uw hoger beroep wordt pas in behandeling genomen als u het griffierecht hebt betaald. De hoogte hiervan varieert. De griffiekosten tussen onvermogenden, natuurlijke personen en niet-natuurlijke personen verschillen enorm. Het hangt daarnaast ook af van de hoogte van de vordering of het verzoek. In het geval van een laag inkomen kan u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten. De gemeente bepaalt of je in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand. Indien u de zaak wint, krijgt u het griffierecht terug van de tegenpartij. Zowel de tegenpartij als uzelf moeten griffierecht betalen. In het navolgende zal worden ingegaan op de kosten voor gerechtelijke deskundigen.

Vergoeding getuigen en deskundigen

Soms zijn er deskundigen en getuigen nodig in een zaak. Zij doen dit natuurlijk niet gratis. Deskundigen krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten en getuigen krijgen een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn. Niet alleen een vergoeding voor hun tijd, maar ook voor de gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. Indien het hof zelf de getuigen oproept en wil horen, betaalt de staat de getuigenvergoeding. Dat gaat hetzelfde bij de deskundigen. Indien u de deskundigen zelf inschakelt, komen de kosten voor uw rekening. Maar wanneer het hof de deskundigen verzoekt te komen, betaalt de staat deze vergoeding. Hieronder zullen de eventuele bijkomende reis- en verblijfskosten worden behandeld.

Reis- en verblijfskosten hoger beroep

Het kan zijn dat het hoger beroep plaatsvindt in een andere stad dan je woonplaats. Het is dan belangrijk om rekening te houden met eventuele reis- en verblijfskosten. Degene die is hoger beroep gaat moet reizen. Want men zegt ook wel ‘de eiser reist’. De kans is dus vrij groot dat er kosten zullen ontstaan door de behandeling van uw zaak in een andere stad. Deze kosten worden door de tegenpartij vergoedt indien u wint.

Tijdrovend

Een rechtszaak kan veel tijd in beslag nemen. Allereerst moet de advocaat een schriftelijk stuk aan het gerechtshof sturen waarin staat waarom u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank. Dit stuk noemt men de memorie van grieven. De tegenpartij krijgt vervolgens de mogelijkheid om hierop te reageren. Dit wordt de memorie van antwoord genoemd. Vervolgens zal het gerechtshof een uitspraak doen. Deze uitspraak wordt een arrest genoemd. Het kan wel zes maanden of langer duren voordat er een uitspraak komt. De gerechtshoven hebben namelijk te maken met een achterstand. Zoals hierboven gelezen neemt het in hoger beroep gaan veel tijd in beslag, evenals de uitspraak zelf. Als laatste wordt ingegaan op de proceskosten.

Proceskosten hoger beroep

Indien u het hoger beroep verliest, wordt u veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Maar dat betekent dus ook dat u een proceskostenvergoeding krijgt wanneer u wint. U moet hier echter wel op voorhand om gevraagd hebben. Wanneer u dit niet hebt gedaan, draait u alsnog op voor de proceskosten. De rechter kan ook bepalen dat iedere partij zijn eigen kosten betaald. De proceskosten bestaan onder andere uit de hiervoor genoemde kosten.

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.