Skip to main content

Kan er beslag worden gelegd op uw bitcoins?

Wanneer u uw verplichtingen niet meer kunt nakomen, kan het zijn dat de wederpartij conservatoir beslag op uw bezittingen laat leggen. Op welke bezittingen is dat allemaal mogelijk? Dat leest u in dit blog.

Conservatoir beslag

Beslagleggen is een middel dat een schuldeiser heeft om een schuldenaar mee te dwingen zijn verplichtingen na te komen. Wanneer iemand niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen die verplichtingen worden afgedwongen. Indien er sprake is van een schuld, kan de schuldeiser, met goedkeuring van de rechter, beslag laten leggen op de goederen van de schuldenaar. Op deze manier kunnen de goederen waarop beslag is gelegd te gelde worden gemaakt ten behoeve van de vordering van de schuldeiser. Bij conservatoir beslag kan beslag worden gelegd op de bankrekening, tegoeden en eigendommen van een schuldenaar.  

Beslag leggen op bitcoins

Het leggen van conservatoir beslag op bitcoins is ook mogelijk. Dit zijn vermogensrechten van de schuldenaar en dus uit te drukken in geldmiddelen.

Praktijk

Het leggen van conservatoir beslag leggen op bitcoins is nog erg actueel en komt in de praktijk nog maar zelden voor. In de praktijk gaat het leggen van conservatoir beslag minder gemakkelijk bij bitcoins dan bij andere eigendommen van een schuldenaar. De bitcoins moeten namelijk gelokaliseerd worden. Bitcoins kunnen worden bewaard in een digitale en een hardware ‘wallet’. Verder is een wachtwoord vereist voor deze wallet. Deze hardware wallet is moeilijk vindbaar, maar wel mogelijk om beslag op te leggen, omdat dit een roerende zaak is. Verder is medewerking van een ICT-deskundige nodig om deze toegang verleend te krijgen.

Dit traceren van bitcoins is in de praktijk nog niet eenvoudig en slechts enkele experts hebben hierover de juiste kennis. Bitcoins en andere crypto-valuta bestaan niet in fysieke vorm. Dat maakt de beslaglegging niet echt tastbaar. Het leggen van conservatoir beslag is dus duidelijk gemakkelijker op andere eigendommen van de schuldenaar, zoals een bankrekening, omdat deze direct vindbaar zijn.

Bij verdere vragen omtrent het beslag leggen op bitcoins, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.