Skip to main content

Veel ondernemers zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met fors hogere vaste lasten. En dan zijn er ook nog eens verhuurders die de hoge inflatiecorrectie doorbelasten in de huur. Doorgaans beroepen zij zich op het recht de huurprijs aan te passen op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI).

Is dat reëel?

Vaak worden voor de verhuur van bedrijfsruimten modelovereenkomsten gebruikt die door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zijn ontwikkeld. In die overeenkomst wordt steevast verwezen naar de Algemene Bepalingen behorend bij de overeenkomst. Daarin staat dat de huur jaarlijks conform CPI-cijfer wordt geïndexeerd.

De verhuurder staat dus in zijn/haar recht als hij/zij in deze tijden u met een enorme huurverhoging confronteert.

Geldt dat voor elke bedrijfsruimte?

Ja, als in de Algemene Bepalingen bovenstaande wijze van indexeren is opgenomen.

Is er een uitweg?

Ja, als u een bedrijfsruimte heeft die valt onder het 7:290-regime. Dat staat doorgaans in uw huurcontract. Dit zijn bedrijfsruimten die toegankelijk zijn voor iedereen. We praten dus over cafés, restaurants, winkels, e.d.

Als u zo’n bedrijfsruimte huurt en u beschikt over een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u naar de rechter. Die zal naar de gemiddelde huurprijzen kijken van vergelijkbare bedrijfsruimten in de afgelopen vijf jaar. De rechter kan daar aanleiding in zien uw huurprijs aan te passen.

Conclusie

Wanneer u dus een bedrijfsruimte huurt die voor iedereen toegankelijk is, hoeft u een exorbitante huurverhoging niet te accepteren. Wij staan u graag bij in de gang naar de rechter.