Skip to main content

Als u een onderneming overneemt, kunt u in sommige gevallen ook de overeenkomst met de verhuurder tegen dezelfde voorwaarden overnemen. Dat noemen we een indeplaatsstelling.

Wanneer is een indeplaatsstelling van toepassing?

U kunt bij een bedrijfsovername als nieuwe eigenaar de huurovereenkomst van een bedrijfspand overnemen, mits het een middenstandsbedrijfsruimte betreft. De ruimte dient vrij toegankelijk te zijn voor het publiek. Te denken valt aan een kapperszaak, horeca of een winkel.

U neemt de overeenkomst over inclusief de eerder afgesproken looptijd, prijs en voorwaarden.

Er zijn enkele voorwaarden:

  • U moet als nieuwe eigenaar soortgelijke activiteiten ontwikkelen in het pand als de oude eigenaar;
  • U moet aan kunnen tonen dat u de huur kunt betalen, bijvoorbeeld met een bankgarantie;
  • De oude eigenaar moet een zwaarwegend belang hebben om zijn onderneming te verkopen, bijvoorbeeld door pensionering, dreigend faillissement of een goed aanbod op zijn onderneming.

Hoe is een indeplaatsstelling te regelen?

De verhuurder zal uiteraard toestemming moeten verlenen en het traject om tot een indeplaatsstelling te komen moet parallel lopen aan de overname van de onderneming. U wilt immers bij de acquisitie zekerheid hebben over de vaste lasten.

Als de verhuurder niet meewerkt?

Als de verhuurder niet meewerkt, omdat hij bij een nieuwe huurder graag een nieuwe huurprijs vast wilt stellen, kunt naar de rechter. Die zal beoordelen of aan bovenstaande voorwaarden zijn voldaan.

Beide partijen, huurder en verhuurder, dienen hun zwaarwegend belang voor de rechter te onderbouwen.

De rechter maakt vervolgens een belangenafweging.

Het is aan te raden tijdig een ervaren advocaat ondernemingsrecht bij te schakelen.