Skip to main content

Steeds meer ondernemers maken gebruik van de WHOA. Ze hebben een levensvatbare onderneming, maar ze hebben de afgelopen jaren schulden opgebouwd, die niet eenvoudig weg te werken zijn.

Dan is de WHOA een uitweg.

Met een goed plan en bouwend op een goede relatie met uw schuldeisers kan een regeling getroffen waarbij een groot deel van de schulden worden kwijt gescholden.

Niet elke schuldeiser hoeft het daarmee eens te zijn, maar met de meest meerderheid kan het bij de rechter worden afgedwongen. Daarom wordt het ook wel een dwang-akkoord genoemd.

Het akkoord dient voorgelegd te worden aan de rechter en deze toetst of aan al de voorwaarden zijn voldaan.

Is dat niet het geval, is het verzoek afgewezen en zit u alsnog met torenhoge schulden.

Kunt u daartegen in beroep?

In beroep

In de wet staat dat er geen hoger beroep mogelijk is tegen een WHOA-beslissing. Toch zijn er ondernemers die het geprobeerd hebben. De rechtbank zou onvoldoende ‘hoor en wederhoor’ hebben toegepast. Tevens werd een beroep gedaan op het principe dat men te allen tijde tegen vonnissen van rechtbanken bij een gerechtshof in hoger beroep zou moeten kunnen gaan.

Op alle punten werd het verzoek afgewezen.

Conclusie

In hoger beroep gaan tegen een onwelgevallige beslissing van een rechter in kader van een WHOA is dus niet mogelijk.

Des te meer reden om zo’n uiterst zorgvuldig in te dienen. U dient echt goed beslagen ten ijs te komen, want u krijgt maar één kans.

Mocht er voor u aanleiding zijn om een WHOA in overweging te nemen, laat u dan door ons bijstaan.