Skip to main content

Een van onze cliënten kocht in Duitsland een auto en verzocht de RDW die op zijn naam te zetten. Hij kreeg bericht dat dat niet mogelijk was, aangezien de wagen in Duitsland gestolen was.

Hij nam daarop contact op met de verkoper, maar die gaf niet thuis.

Met veel stress meldde hij zich bij ons.

Wat te doen?

Voor hij contact met ons op nam, had hij zich al vrijwillig bij de politie gemeld. Hij was uiteraard bevreesd voor vervolging.

De wagen is enige tijd in beslag genomen, maar hij kreeg hem terug. De politie had vastgesteld dat hem geen blaam trof.

Maar zijn probleem was dat de RDW ondanks vele verwoede pogingen onze cliënt niet accepteerde als eigenaar en hij niet de benodigde papieren kreeg.

Hoe kan dit?

Uit onderzoek bleek dat in Duitsland originele documenten en stempels van de overheid waren gestolen, waardoor de autodieven in staat waren de argeloze koper van ‘echte’ eigendomspapieren te voorzien.

Hoe lossen wij dit op?

Als advocatenkantoor krijgen we net iets meer voor elkaar. Via de Officier van Justitie kregen we de benodigde documenten en verklaringen om de RDW van de te goeder trouw van onze cliënt te overtuigen en binnen enkele weken kon hij zich officieel de trotse eigenaar van zijn wagen noemen.

Conclusie

Er zijn in Duitsland veel originele documenten gestolen en met de buitgemaakte stempels kunnen criminelen u een auto verkopen die u niet zo maar zonder slag of stoot in Nederland geregistreerd kan krijgen. Onze cliënt zal niet de enige zijn of zijn geweest.

Als dit u ook overkomt, staan wij u graag bij om dit akelige probleem op te lossen.