Skip to main content

Eenzijdig ongeval door uitwijken: hoe zit het met de schade?

Wanneer het slecht weer is, u niet oplet of door andere omstandigheden kan het gebeuren dat u met uw auto van de weg raakt en ergens tegenaan botst. Dit wordt een eenzijdig ongeval genoemd. Bij zo’n ongeval is er maar één verkeersdeelnemer betrokken. Wel kunnen er natuurlijk passagiers slachtoffer zijn van het ongeval. De vraag die nu nog rust is wie aansprakelijk is voor de ontstane schade door het ongeval.

Aansprakelijkheid

Bij een ‘normaal’ ongeval kunnen er meerdere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Om te achterhalen wie de schulden moet betalen, kan er gekeken worden naar wie de verkeersfout maakte en het ongeval veroorzaakte. Bij een eenzijdig ongeval is er maar één verkeersdeelnemers, namelijk de bestuurder en eventuele passagiers. Hieronder zal worden ingegaan op wie de bestuurder aansprakelijkheid kan stellen bij een eenzijdig ongeval.

Aansprakelijk stellen als bestuurder

Omdat er bij een eenzijdig ongeval maar één verkeersdeelnemer betrokken is, is bijna altijd de bestuurder schuldig. U bent dan aansprakelijk voor uw eigen schulden en indien er passagiers zijn, ook voor hun schulden. Of de schade wordt vergoed door verzekeraar, hangt af van de verzekering die u heeft. Bij een WA-verzekering wordt de letselschade die u als bestuurder bij het eenzijdige ongeval hebt opgelopen niet gedekt.

U kunt uw verzekeraar aansprakelijk stellen voor zowel de door u geleden schade, als de geleden schade door uw passagiers, indien u verzekerd bent voor Schade Verzekering Inzittenden (SVI). Daarnaast bestaat er ook de Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI). Er wordt dan van tevoren een bedrag vastgelegd, indien er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden van de inzittenden. In het navolgende zal worden ingegaan op wie de passagier aansprakelijk kan stellen bij een eenzijdig ongeval.

Aansprakelijk stellen als passagier

Wanneer u als passagier aanwezig was bij een eenzijdig ongeval, zijn er een paar dingen die u kunt doen om uw schade vergoed te krijgen. Allereerst kunt u aanspraak doen op de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien er schade aan de inzittenden is toegebracht, dient het vergoed te worden door de auto die de schade heeft veroorzaakt. Ten tweede kunt u aan de bestuurder vragen of hij een verzekering heeft afgesloten voor dit soort schade. Bijvoorbeeld de hiervoor genoemde OVI- of SVI-verzekering.

Bij de OVI-verzekering is er van tevoren een bedrag afgesproken, waardoor u het risico loopt een laag bedrag aan schade uitgekeerd te krijgen. Bij de SVI-verzekering krijgt u in de meeste gevallen uw gehele schade vergoed. Indien u bijvoorbeeld geen gordel droeg toen het ongeval plaatsvond, of wanneer de bestuurder te veel had gedronken en u daarvan op de hoogte was, kunt u maar een percentage eigen schade vergoed krijgen. Hieronder zal worden ingegaan op de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Wegbeheerder

In Nederland is het Rijk, de provincie of de gemeente verantwoordelijk voor het onderhouden van de weg. Zij worden ook wel wegbeheerder genoemd. De wegbeheerder moet ervoor zorgen dat de weg geen gevaar oplevert. Wanneer er een eenzijdig ongeval plaatsvindt doordat de weg gebrekkig is onderhouden, kunt u de wegbeheerder in de meeste gevallen aansprakelijk stellen. U kunt de wegbeheerder echter niet aansprakelijk stellen wanneer het gebrek kort voor het ongeval is ontstaan. Om het gebrek te kunnen verhelpen, moeten ze wel de tijd hebben gehad om dit te doen.

Gelet op het bovengenoemde blijkt dat er verschillende personen aansprakelijk kunnen zijn voor de schade. Wanneer een bestuurder het eenzijdige ongeval heeft veroorzaakt, kan de verzekering aansprakelijk worden gesteld. Indien een passagier de schade vergoed wil krijgen, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Tot slot, wanneer er sprake is van een slecht wegdek, kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld.

Bij verdere vragen over de schade bij een eenzijdig ongeval door uitwijken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.