Privacy zieke werknemer

Indien een werknemer ziek wordt is het nodig dat diverse partijen gegevens met elkaar uitwisselen. Bij de gegevensuitwisseling omtrent de zieke werknemer zijn de arbodienst of bedrijfsarts, de werkgever, de zieke werknemer, eventueel het re-integratiebedrijf en het UWV  betrokken. Voor een werkgever is het uitwisselen van die gegevens belangrijk, omdat zij willen kunnen beoordelen in hoeverre een medewerker weer aan het werk kan. Ook hebben zij informatie nodig om te kunnen bepalen of zij een werknemer moeten doorbetalen en of taken moeten worden overgenomen. Tenslotte kunnen dergelijke gegevens ook dienstbaar zijn bij het weer aan het werk krijgen van de medewerker.

Een werknemer heeft echter recht op zijn of haar privacy. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG zijn gegevens over iemand gezondheid bijzondere gegevens. Dit zijn persoonsgegevens die extra bescherming krijgen in de AVG, omdat ze bijzonder gevoelig van aard zijn. Dit maakt dat iedere werknemer in principe het recht heeft om de gegevens over zijn of haar gezondheid zoveel mogelijk privé te houden. Wel zijn er in de AVG regelingen opgenomen die het mogelijk maken dat de echt noodzakelijk gegevens over een zieke werknemer kunnen worden vastgelegd.

Wat zijn noodzakelijke gegevens?

De wet staat niet toe dat een werkgever aan een werknemer zelf informatie vraagt omtrent de aard en oorzaak van zijn of haar ziekte. Alleen een bedrijfsarts of arbodienst mogen dergelijke medische gegevens verwerken. Een werkgever moet echter wel kunnen beoordelen hoe zij met de werkzaamheden van de zieke werknemer om moeten gaan. Zij mogen daarom de zieke medewerker wel om informatie vragen die noodzakelijk is om dat te bepalen. Zo kan gevraagd worden wanneer een medewerker verwacht weer op het werk te kunnen verschijnen. Ook kan om gegevens gevraagd wordt omtrent lopende werkzaamheden en afspraken, zodat deze indien nodig kunnen worden overgenomen of verplaatst.

Daarnaast kan een werkgever een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen. Deze mogen een beoordeling maken van iemands mogelijkheden en beperkingen. Op basis van deze beoordeling kan de werkgever met zijn of haar zieke werknemer bespreken welke werkzaamheden eventueel nog mogelijk zijn.

Met alle verzamelde gegevens moet altijd zorgvuldig worden omgegaan. Ook moeten deze goed beveiligd worden zodat onbevoegden er geen toegang tot hebben.

Wat mag een werkgever wel doen?

  • Het verpleegadres registreren.
  • Vragen hoe lang een medewerker denkt dat hij of zij ziek zal zijn.
  • Vragen stellen om vast te stellen hoe het moet met de werkzaamheden van de zieke werknemer. 
  • Vragen of er sprake is van een arbeidsongeval (let op: een werkgever mag niet vragen of verzuim werkgerelateerd is).
  • Vragen of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.
  • Indien nodig de zakelijke e-mail van uw zieke werknemer checken. Blijkt uit de titel echter dat het om een persoonlijke e-mail gaat, dan mag een werkgever deze niet openen. 

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht. Ook heeft hij een bijzondere expertise in investeringsarbitrage.

Danish

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

Wat mag een werkgever niet doen?

  • Vragen naar de aard en oorzaak van iemands ziekte.
  • Informatie vastleggen die de werknemer deelt over wat hij of zij heeft of mankeert. 
  • Praten over functionele beperkingen of mogelijkheden zonder dat deze door een bedrijfsarts eerst in kaart zijn gebracht.

 

De arbeidsrecht advocaten van Forsyte zijn actief in de Randstad en de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. Vrijblijvend uw zaak voorleggen?