Tozo-regeling zzp'ers coronacrisis

Na de inwerkingtreding van de coronamaatregelen werd door de overheid een steunpakket gepresenteerd. Voor zzp’ers werd de Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) in het leven geroepen. Deze regelingen bestaat uit twee delen:

  1. Een (aanvullende) uitkering indien het inkomen vanwege de coronacrisis daalt tot onder het sociaal minimum
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis te ondervangen

Tozo 1: kenmerken en voorwaarden

De Tozo 1 kon worden aangevraagd van maart tot en met mei 2020 en kan inmiddels dus niet meer worden aangevraagd. Tozo 1 biedt inkomensondersteuning van maximaal €1500 netto per maand, voor wie door de crisis minder binnenkrijgt dan het sociale minimum.

  • De regeling staat open voor zelfstandig ondernemers woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland, die een bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefenen en vóór 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de KvK.
  • AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen alleen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal.
  • Tozo 1 kent telt geen levensvatbaarheids- partnerinkomen- of vermogenstoets mee.
  • De uitkering is een gift, maar te veel ontvangen steun moet worden terugbetaald.
  • De hoogte van de uitkering is maximaal €1500 en hangt af van de gezinssamenstelling.
  • Wie recht heeft op studiefinanciering of niet aan het urencriterium voldoet, heeft geen recht op de Tozo.

Tozo 2

Afhankelijk van het tijdstip van aanvragen loopt Tozo 1 eind mei, juni of juli af. Vanaf 1 juni kan Tozo 1 niet meer worden aangevraagd en treedt de Tozo 2 in werking. Belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe overbruggingsregeling is het toevoegen van de partnerinkomenstoets.

Partnerinkomenstoets Tozo

De belangrijkste wijziging aan de voorlopige Tozo 2 regeling is het toevoegen van een partnersinkomenstoets. Het inkomen van de partner telt voortaan mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Heb je samen met je partner een inkomen dat hoger is dan het sociaal minimum (€1500 voor een huishouden of €1050 voor een alleenstaande), dan heb je geen recht op de Tozo 2 regeling. De uitkering van Tozo 2 loopt maximaal tot en met september.

 

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht. Ook heeft hij een bijzondere expertise in investeringsarbitrage.

Danish

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

Hulp of advies nodig van een advocaat ondernemingsrecht? Leg vrijblijvend uw zaak voor!