Skip to main content

Conflict met koper huis: wat te doen?

Het kan voorkomen dat er een conflict ontstaat bij de verkoop van uw huis: een conflict met de koper. De koper kan het niet eens zijn met bijvoorbeeld de verkoopprijs of de staat van het huis. Het kan dan zo zijn dat hij zijn afspraken niet nakomt. Indien de koper zijn afspraken niet nakomt, zijn er verschillen stappen die u kunt zetten. Welke stappen dit zijn, leest u in dit artikel.

Praten

De makkelijkste manier om het conflict met de koper te verminderen is door met elkaar te praten. Het is belangrijk om er samen uit te komen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Wanneer u dit mondeling doet, is het aan te raden om het schriftelijk te laten bevestigen. Zo kan de koper er op een later moment niet meer onderuit komen. Hieronder zal worden ingegaan op de ingebrekestelling.

Ingebrekestelling

Wanneer de koper zijn afspraken niet na komt, kunt u hem in gebreke stellen. Zo heeft de koper de kans om binnen een bepaalde tijd alsnog zijn verplichtingen na te komen. Wanneer u de ingebrekestelling zelf schrijft, is het van belang om hier de volgende punten in op te nemen:

  • De termijn waarin de koper alsnog zijn verplichtingen mag nakomen (meestal acht dagen);
  • Melden dat wanneer de koper niet binnen deze termijn nakomt de overeenkomst ontbonden kan worden of geëist kan worden dat de koper zijn verplichtingen alsnog nakomt;
  • Melden dat de schade die u oploopt doordat de koper de afspraken niet nakomt, op hem verhaalt kunnen worden.

In het navolgende zal worden ingegaan op de beëindiging van de overeenkomst en op het eisen van nakoming.

Beëindiging of nakoming eisen

Indien de koper de termijn van de hiervoor genoemde ingebrekestelling niet nakomt, heeft u als verkoper twee opties om van de koper af te komen. Optie één is het beëindigen van het contract en optie twee is nakoming eisen. U kunt het contract beëindigen middels een aangetekende brief. Hierin moet u melden dat u het contract ontbindt, een boete opeist zoals afgesproken in de koopovereenkomst (meestal 10% van de koopsom), verdere schadevergoeding eist als de schade hoger is dan de boete en tot slot kunt u de notaris vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie. Hieronder zal optie twee besproken worden.

Bij optie twee kunt u nakoming eisen. Dit doet u middels een aangetekende brief. Hierin moet u het volgende melden:

  • De vordering dat de koper nogmaals zijn verplichtingen dient na te komen;
  • Een boete die de koper wordt opgelegd zoals afgesproken in de koopovereenkomst (meestal is dat drie promille van de koopsom per dag nadat de acht dagen na de ingebrekestelling zijn verstreken);
  • Er wordt verdere schadevergoeding ge-eist indien de schade hoger is dan de boete;
  • De notaris te vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

In het navolgende zal worden ingegaan op het starten van een procedure bij de rechter.

Rechter

Indien de hiervoor genoemde stappen geen uitkomst bieden, kunt u een procedure starten. Wel is het verstandig om eerst juridisch advies te vragen. Forsyte Advocaten is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Wanneer u op zoek bent naar een advocaat vastgoedrecht, bent u bij ons aan het juiste adres. Op het hoogste niveau staan wij cliënten bij in de juridische zaken die komen kijken bij de aan- en verkoop van vastgoed.

Gelet op het bovengenoemde blijkt dat er een veelvoud stappen zijn die u kunt nemen om het conflict met de koper op te lossen. De meest voor de hand liggende optie is het aangaan van een gesprek met de koper. Wanneer de koper hier geen gevolg aan geeft, kunt u hem in gebreke stellen. Dan geeft u de koper een termijn om alsnog zijn verplichtingen te voldoen. Indien de koper zich niet aan deze termijn houdt, kunt u de overeenkomst beëindigen of nakoming eisen. Tot slot kunt u wanneer u ten einde raad bent, overgaan tot procederen.

Bij verdere vragen omtrent een conflict met de koper van uw huis, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.