Skip to main content

Beslaglegging: wat zijn uw rechten en plichten?

Beslaglegging is een maatregel om geld terug te vorderen. De deurwaarder is degene die beslag kan leggen op uw salaris, uw bankrekeningen of op uw goederen. Op al uw bezittingen dus. Dit wordt net zo lang gedaan tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn. Wel moet er vooraf toestemming zijn gegeven door de rechter of overheid. Maar wat zijn nu eigenlijk uw rechten en plichten bij beslaglegging? In dit artikel gaan we verder in op deze rechten en plichten.

Plichten

Onder dit kopje zullen de plichten aan bod komen waaraan de schuldenaar zich moet houden. Het gaat dan onder meer om de inspanning en het opgeven van de bronnen van inkomsten. Hieronder zal op deze plichten worden ingegaan.

Inspannen

Het is de plicht van de schuldenaar om zich maximaal in te spannen om de achterstanden of schulden af te lossen. Wanneer de schuldenaar niet mee werkt, wordt het de deurwaarder te moeilijk gemaakt. U bent immers degene met een schuld. In het navolgende zal worden ingegaan op het opgeven van uw bronnen van inkomsten.

Bronnen van inkomsten

Indien de gerechtigde deurwaarder er naar vraagt, bent u verplicht uw bronnen van inkomsten op te geven. Het is van belang dat u dit opgeeft. Wanneer u dit niet doet, kan uw beslagvrije voet gehalveerd worden. Dit heeft veel gevolgen voor uw persoonlijke situatie. U hebt minder geld om maandelijks van rond te komen. Het opgeven van uw bronnen van inkomsten is dan niet alleen een plicht, maar daarnaast voor uzelf ook heel belangrijk. Hieronder zal worden ingegaan op de rechten bij beslaglegging.

Rechten

Onder dit kopje zullen de rechten aan bod komen die de schuldenaar toekomen. Het gaat dan onder andere om de beslagvrije voet. Dit recht zal in het navolgende nader worden toegelicht.

Beslagvrije voet

Wanneer de deurwaarder beslag op uw inkomen heeft gelegd, heeft u echter recht op de beslagvrije voet. Dit is een bedrag dat u blijft ontvangen ook al ligt uw inkomen onder beslag. De hoogte van het bedrag wordt door de gerechtsdeurwaarder berekend. Het bedraagt ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Dit bedrag is tevens afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. De beslagvrije voet is er zodat u in uw belangrijke levensbehoeften kan voldoen. Dit zijn onder andere de dagelijkse boodschappen voor het huishouden, de huur van uw huis en de premie voor uw zorgverzekering.

Gelet op het bovengenoemde blijkt dat een schuldenaar zowel rechten als plichten heeft wanneer het aankomt op beslaglegging. U bent onder andere verplicht om u optimaal in te spannen om de schulden of achterstanden af te lossen. Verder bent u verplicht om uw bronnen van inkomsten op te geven wanneer de deurwaarder hierom vraagt. Daarnaast heeft u als schuldenaar ook rechten. U hebt onder meer het recht op beslagvrije voet. Dit is een bedrag dat u blijft ontvangen wanneer uw inkomen onder beslag ligt.

Bij verdere vragen over de rechten en plichten bij beslaglegging, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.