Skip to main content

Bedrijf overnemen

Het kan zijn dat u op het punt staat om een bedrijf over te nemen. Het is dan handig om te weten waar u op moet letten. Maar allereerst, wat zijn überhaupt de voordelen van het overnemen van een bestaand bedrijf? Uit onderzoek blijkt dat het overnemen van een bedrijf vaak succesvoller is dan het zelf starten van een onderneming. Het bedrijf heeft immers al omzet, klanten, reputatie en naamsbekendheid.

Daarnaast is het meestal ook makkelijker om de financiering rond te krijgen dan bij het opstarten van een nieuw bedrijf. Het ‘oude’ bedrijf heeft zich in het verleden al eens bewezen. Verder kunt u de kennis, ervaring en het netwerk benutten om het vak te leren of om in de cultuur te groeien. Daarbij zijn veel praktische zaken al voor elkaar. Veel bestaat al en kan gewoon overgenomen worden, zoals het klantensysteem en bestaande contacten. Daarnaast voldoet het pand waarschijnlijk al aan alle eisen en zijn de vergunningen al geregeld.

Stappenplan

Het overnemen van een bedrijf kan in 6 stappen. Er gaat echter wel veel voorbereiding aan vooraf. Allereerst moet u uw eigen wensen en ambities onder de loep nemen. Vervolgens moet er natuurlijk een bedrijf gevonden worden om over te nemen. Dan gaat u in gesprek met de verkoper. Wanneer de knoop doorgehakt is moet er gekeken worden naar de financiering. Indien de financiering geregeld is kan er overgegaan worden naar de afrondende fase. Als laatste stap is de overname rond en kan u de onderneming gaan drijven. In het navolgende zal één voor één worden ingegaan op de hiervoor genoemde stappen.

1.Stel een koopprofiel op

Het is belangrijk om vooraf duidelijk vast te stellen wat u precies wil. Dit kan middels het maken van een koopprofiel. Door zo’n koopprofiel op te stellen stelt u uzelf veel vragen over uw ambities en mogelijkheden. Zo krijgt u meer inzicht in uw eigen wensen en mogelijkheden. Het is dan makkelijker om gericht te zoeken naar een bedrijf. Hieronder zal worden ingegaan op het vinden van het bedrijf.

2.Een bedrijf vinden

Het is natuurlijk handig als u de verkoper al kent, bijvoorbeeld uit uw netwerk of familie. Zo niet, dan moet u ergens anders zoeken. Een verkoper laat op veel manieren zien dat zijn bedrijf te koop staat. Via databanken, brancheorganisaties, bedrijfsmakelaars, accountants of overnamespecialisten. Wanneer u een bedrijf hebt gevonden, gaat u in gesprek met de verkoper.

3.Gesprek met verkoper

Voorafgaand aan het gesprek met de verkoper is het verstandig om goed voorbereid te zijn. Soms is het hebben van het hierboven genoemde koopprofiel zelfs een voorwaarde. Wanneer u goed voorbereid bent is de kans groter dat de verkoper meer vertrouwelijke informatie over zijn bedrijf mededeelt. Dit kan informatie zijn over de omzet, personeel, pand, voorraad, locatie enzovoorts.

Daarnaast wordt er vaak gewerkt met een intentieverklaring. Deze dient als basis voor het overnamecontract en bevat afspraken over de onderhandelingsprocedure, geheimhouding en exclusiviteit. De verklaring geeft meer duidelijkheid tijdens het verkoopproces en voorkomt geschillen. Tijdens het gesprek met de verkoper wordt er natuurlijk ook onderhandeld over de prijs. Er worden kritische vragen gesteld, waar u soms het antwoord niet op weet. Het is aan te raden om een overnamespecialist of accountant in te schakelen. De specialist en account beschikken over veel deskundigheid, creativiteit en vooral ervaring. Zo zal de overname soepeler kunnen verlopen. Hieronder zal worden ingegaan op de financiering.

4.Financiering bedrijfsovername

Wanneer u een bedrijf hebt gevonden en met de verkoper een gesprek hebt gehad en tot een overeenkomst bent gekomen, moet alleen nog de financiering geregeld worden. Het is van belang dat het bedrijf bij u past en financieel interessant is, maar de vraag is eveneens of de overname ook financieel haalbaar is. Vaak kan met de verkoper een creatieve constructie aangegaan worden. Er kan bijvoorbeeld een tijdelijk samenwerkingsverband gesloten worden met de verkoper, waarbij de koopprijs deels betaald wordt met de toekomstige winst. Daarnaast heeft een overname veel fiscale regelingen die de overname nog aantrekkelijker maken. In het navolgende zal worden ingegaan op de afrondende fase van de overname.

5.Afrondende fase

In het geval dat de financiering geregeld is, is de overname zo goed als rond. Toch zijn er een aantal dingen die nog op papier dienen te worden gezet. Als koper bent u bijvoorbeeld verplicht om onderzoek te doen naar de cijfers van het bedrijf; Due Dilligence. Daarnaast moet er een verkoopcontract opgesteld worden, moeten de klanten en zakenpartners geïnformeerd worden en moet u ingeschreven worden bij KvK. Wanneer het bedrijf ook personeel in dienst heeft, dient u deze ook over te nemen. De rechten en plichten van het personeel mogen niet veranderd worden. Hieronder zal worden ingegaan hoe het na de overname zal verlopen.

Na de overname

U hebt nu het bedrijf overgenomen en u kunt van start gaan als nieuwe eigenaar. Het komt natuurlijk voor dat de praktijk anders verloopt dan men op voorhand had bedacht. In theorie kan alles perfect geregeld zijn, de praktijk kent altijd onverwachte situaties. Het kan zijn dat er opeens verplichtingen naar boven komen die niet uit de balans van de verkoper bleken. Dit kan negatief of juist voordelig voor u uitpakken. Het is belangrijk om bij juridische onduidelijkheden direct gespecialiseerde bijstand in te schakelen.

Heeft u verdere vragen omtrent een bedrijf overnemen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.